GGZ College Verstoorde jaren

Dit leertraject gaat over hoe jongeren en kinderen zich verhouden tot de turbulente tijd waarin ze leven, zoals de coronapandemie, klimaatproblematiek en oorlog. Daarbij komt aan bod welke problemen en vraagstukken er spelen, wat de invloed is op de veerkracht van kinderen en jongeren en hoe daarin vanuit verschillende perspectieven te handelen is. 

Leerdoelen

Na dit leertraject weet de deelnemer:

 • welke problemen en vraagstukken deze tijd kenmerken;
 • wat het begrip veerkracht inhoudt en hoe het zich ontwikkelt;
 • wat de Multi Systeem Therapie Child Abuse and Neglect (MST-CAN) is;
 • wat de invloed is van negatieve jeugdervaringen op het welzijn, het welbevinden en de gezondheid in de latere volwassenheid.  

Doelgroep

Dit leertraject is interessant voor:

 • professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang;
 • onderwijzend personeel.

En verder voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant: 

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2

ColJeu_LT_0350

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap