Samenwerken met naasten in de forensische zorg

Hoewel het samenwerken met naasten in de forensische zorg complex en uitdagend is, kan het een grote meerwaarde hebben. Samenwerken met naasten kan het behandeltraject van cliënten bevorderen, doordat de zorgprofessional meer zicht krijgt op de wisselwerking. Ook kan het bijdragen aan de kwaliteit van leven van zowel cliënten als hun naasten. 

In dit leertraject leer je wat de samenwerking met naasten in de forensische zorg complex en uitdagend maakt, hoe deze samenwerking vorm kan krijgen en wat jouw rol als zorgprofessional is. Het leertraject staat daarnaast stil bij de emoties van de naasten zelf en wat zij nodig hebben om samen te kunnen werken. 

Dit is een basisleertraject binnen het thema Rehabilitatie & Herstel van de Forensische Leerlijn.

Wil je weten welke leerproducten nog meer beschikbaar zijn binnen dit thema? Bekijk het Thema-overzicht Forensische leerlijn.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • Weet je wie we verstaan onder ‘naasten’ in de forensische zorg;
 • Ben je je ervan bewust dat naasten mogelijk een rol hebben gespeeld in de dynamiek onder het delictgedrag;
 • Ben je je ervan bewust dat naasten een rol kunnen vervullen in de behandeling;
 • Ben je je ervan bewust dat naasten een heel eigen proces doorlopen met een breed scala aan emoties, zoals schaamte, schuld, verdriet, rouw;
 • Weet je hoe je met de rollen en gevoelens van naasten kunt omgaan;
 • Ben je je bewust dat er aandacht moet zijn voor eventuele kinderen;
 • Ben je je bewust van de inherente spanning tussen herstelgericht werken en de maatschappelijke opdracht (veiligheid van de samenleving);
 • Ben je je bewust van jouw rol.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Basis psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende zorgstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo 3/4, hbo, hbo+ master

2 uur (+ 1 uur praktijkopdrachten)

 • FGZpT 1
 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • NIP Eerstelijnspsychologen 2 / in aanvraag
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ForNaa_LT_0358

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap