Grondhouding t.o.v. cliënten met een LVB

Voor alle cliënten is het belangrijk dat je ze vanuit de juiste grondhouding bejegend. Dit wordt met name bij LVB cliënten als lastig ervaren. Dit leertraject helpt professionals om hun eigen grondhouding te leren kennen, deze te kunnen herkennen tijdens het werken met een LVB cliënt en de handvatten te gebruiken bij het werken aan hun grondhouding.

De grondhouding werkt door in de houding en het gedrag van de professional. Om de professional te helpen veranderen is een persoonlijke benadering nodig die aansluit op zijn dagelijkse praktijk. De professional gaat er pas in geloven als hij ervaart dat het in de praktijk toegepast kan worden, dat het in de praktijk iets verandert.

Leerdoelen

Na dit leertraject:

 • Is de professional zich bewust van zijn grondhouding ten opzichte van cliënten met een LVB;
 • Weet de professional de handvatten te vinden waarmee hij kan werken aan zijn grondhouding ten opzichte van cliënten met een LVB;
 • Weet de professional wat zijn valkuilen zijn die zorgen voor een verkeerde grondhouding ten opzichte van cliënten met een LVB.

Extra informatie

De professional is bekend met de juiste grondhouding t.o.v. van cliënten

De professional heeft toegang tot de modules ‘Herkennen van LVB’ en ‘Omgaan met cliënten meteen LVB’

Doelgroep

 • Dit leertraject is bedoeld voor professionals die te maken hebben met cliënten met een LVB, zoals:
 • Agoog
 • Begeleider
 • Vaktherapeut
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

3 uur (+ 7 uur praktijkopdrachten (faculatief))

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Registerplein 3
 • LV-POH-GGZ 3

LVBgr3_LT_0094

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap