Herstel

In dit leertraject komen de meest recente (theoretische) inzichten over de herstelbeweging aan bod. Je luistert onder meer naar en Martijn Kole, die vanaf het begin betrokken is geweest bij de herstelbeweging in Nederland. Hij heeft aan de basis gestaan van Herstelvisie binnen Lister en is een van de boegbeelden in Nederland als het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hij vertelt over herstel en herstelondersteunende zorg. Daarnaast bekijk je interviews met professionals en ervaringsdeskundigen en ga je aan de slag met wat herstel voor jou persoonlijk betekent in jouw beroepspraktijk.De afzonderlijke onderdelen van dit leertraject worden telkens afgesloten met een korte toets.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject kun je:

 • Uitleggen welke ontwikkelingen en omstandigheden hebben geleid tot het ontstaan van de herstelgedachte;
 • Uitleggen wat er nodig is om herstelondersteunende zorg toe te passen in de praktijk en welke lastige keuzes daarbij kunnen voorkomen;
 • De belangrijkste kenmerken van herstel en herstelondersteunende zorg benoemen en voorbeelden geven;
 • De rol en betekenis van ervaringsdeskundigheid in relatie tot herstel en formele zorg beschrijven;
 • Het verschil tussen een cliëntgerichte en persoonsgerichte benadering uitleggen;
 • Voorbeelden geven van hoe traumatische ervaringen en herstel met elkaar te maken kunnen hebben;
 • Uitleggen wat 'hoop' betekent in relatie tot herstel;
 • Vertellen waarom herstelondersteunende zorg waardevol voor jou is en welke betekenis dit heeft voor jouw beroepsuitoefening;
 • Analyseren of (en hoe) je zelf al werkt volgens de principes van herstelondersteunende zorg en aangeven waar je nog kunt verbeteren.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein:

 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Arts verstandelijke beperking
 • Basis psycholoog
 • Ervaringsdeskundige
 • Geestelijk verzorger
 • GZ psycholoog
 • Herstel-(ondersteunende) coach
 • Huisarts
 • Klinisch geriater
 • Klinisch psycholoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Opleider
 • Orthopedagoog
 • Ouderenarts
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Verslavingsarts
 • Verzorgende
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo, hbo+ master, wo

2,5 uur

 • FGZpT 1
 • NIP (K&J) / NVO (OG) 2
 • NIP Eerstelijnspsychologen 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • SKJ 2
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 2
 • ABAN in aanvraag

Herstl_LT_0360

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap