Seksualiteit bij EPA

Cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) hebben net als ieder ander seksuele behoeften en juist bij deze doelgroep is vaker sprake van seksuele problematiek. In dit leertraject leer je hoe EPA en seksualiteit elkaar beïnvloeden. Bovendien krijg je praktische handvatten aangereikt om seksualiteit bespreekbaar te maken in jouw werkpraktijk.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject kan de deelnemer:

 • uitleggen waarom aandacht voor seksualiteit altijd onderdeel moet zijn van de herstelgerichte benadering, ook bij cliënten met een EPA;
 • directe en indirecte risicofactoren voor seksuele problematiek benoemen bij mensen met een EPA;
 • aandachtspunten benoemen bij cliënten met een EPA en een verstandelijke beperking;
 • voorbeelden benoemen waarbij psychofarmaca bijwerkingen hebben op het gebied van seksualiteit;
 • benoemen welke alternatieven met de cliënt kunnen worden besproken als er bijwerkingen zijn op het gebied van seksualiteit;
 • reflecteren op de rol die men als hulpverlener kan spelen in het verstrekken van seksuele voorlichting;
 • op een sociale kaart opzoeken waar een cliënt naartoe kan worden doorverwezen voor seksuele hulpverlening;
 • benoemen hoe men kennis en vaardigheden op het gebied van seksualiteit actueel kan houden;
 • reflecteren op hoe het bespreekbaar maken van seksualiteit een actueel onderwerp kan blijven in het eigen team en/of de organisatie.

Extra informatie

Dit leertraject is onderdeel van de leerlijn 'Seksualiteit'. Wil je weten welke leerproducten er nog meer bij dit thema horen, kijk dan in het Thema-overzicht Seksualiteit.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ psycholoog
 • Maatschappelijk werkende
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Systeemtherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant: 

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo, hbo+ master, wo

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Registerplein 1.5

SekEPA_LT_0345

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap