Herstelbenadering

In dit leertraject leer je de uitgangspunten van herstel vanuit het cliëntenperspectief. De zorgverlener en ervaringsdeskundigen hebben hierin een faciliterende rol. Dit leertraject confronteert je met je eigen handelen en je leert op een praktijkgerichte manier het belang van verschillende benaderingswijzen kennen.

Leerdoelen

De leerdoelen van dit traject zijn:

 • De deelnemer weet dat het herstelproces een uniek, individueel dynamisch proces is;
 • De deelnemer weet dat hij faciliterend is in het herstelproces van de patiënt en dat hij niet de enige hoeft te zijn die deze rol kan hebben;
 • De deelnemer weet welke faciliterende rollen een ervaringsdeskundige in het herstelproces van patiënt kan hebben en hoe hij deze kan inzetten;
 • De deelnemer is zich bewust van zijn eigen invloed op het herstelproces van de patiënt en weet wat belemmerend of bevorderend kan werken.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master, mbo 3/4

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 3

HerBer_LT_0013

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap