Herstelondersteunend werken

Dit leertraject geeft inzicht in hoe jouw eigen attitude herstel ondersteunt of belemmerend kan werken. Aan de hand van casussen leer je je in het cliëntenperspectief te plaatsen en krijg je handvatten hoe je kunt bijdragen aan herstel.. Je kunt het leertraject afzonderlijk doorlopen, maar omdat het om een visie op zorg gaat, heeft het leertraject ook raakvlakken met andere leerproducten over herstel en aanverwante onderwerpen. Denk daarbij aan motiverende gespreksvoering, dubbele diagnose, dwang en drang en de leertrajecten over ambulantisering.


Leerdoelen

De hoofdleerdoelen van deze module zijn:

 • Begrijpen wat herstel ondersteunende zorg inhoudt: Herstel, participatie en burgerschap.

Als uitgangspunt hebben:

 • dat de cliënt een mens is, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de ziekte, maar naar de mens als geheel in al zijn rollen (waarvan ‘patiënt’ zijn er maar één is);
 • dat de hulpvraag van de cliënt leidend is;
 • dat je de cliënt ondersteunt om te herontdekken wie hij is;
 • weten dat herstelondersteunende zorg meer is dan rehabilitatie;
 • het kennen van de uitgangspunten van herstelondersteunende zorg;
 • inzicht hebben in eigen handelen en of dat wel/niet conform herstelondersteunende zorg is.
 • Bewustzijn van eigen bejegening van cliënten en hoe dat aansluit bij herstelondersteunende zorg;
 • Een beeld hebben bij hoe je herstelondersteunende zorg kunt toepassen in je eigen praktijksituatiedoor middel van do’s and don’t;
 • Begrijpen wat je eigen rol bijdraagt aan herstel en wat dit oplevert voor eigen functioneren;
 • Willen aansluiten bij de uitgangspunten van herstelondersteunende zorg en verwachtingen hebben.

Extra informatie

Er zijn van dit leertraject twee varianten: eentje voor scholen en eentje voor instellingen. De versie voor scholen (te herkennen aan (s) aan het eind van de productcode) bevat (extra) praktijkopdrachten.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master, mbo 3/4

5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 5
 • Registerplein 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 5

HeroWe_LT_0007

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap