Betrekken van naasten

Dit leertraject valt in de categorie 'van leden voor leden' en is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door HVO Querido.

Leidend voor deze e-learningmodule zijn de stappen die de begeleider zet bij het betrekken van naasten. Door middel van casussen, dilemma's, reflectie- en praktijkopdrachten leert de deelnemer omgaan met het betrekken van naasten.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject kan de deelnemer: 

 • vertellen waarom betrekken van naasten bij de begeleiding van de cliënt belangrijk is. 
 • aangeven hoe je naasten (meer) kunt betrekken tijdens de verschillende momenten in het herstelproces van de cliënt. 
 • beschrijven vanuit welke rollen de begeleider ondersteuning kan geven aan de cliënt en de naasten in de verschillende herstelfasen. 
 • aangeven hoe je met privacy omgaat in de samenwerking met cliënt en naaste. 
 • uitleggen wat een triadisch gesprek is en wat werkzame ingrediënten zijn bij het voeren van een triadisch gesprek. 
 • toelichten hoe de persoonlijke ervaringen met naasten invloed heeft hebben op de als begeleider. 
 • eigen ervaringen gebruiken in de begeleiding van de cliënt en de naasten. 

Extra informatie

HVO-Querido heeft dit leerproduct gratis ter beschikking gesteld aan alle leden van GGZ-Ecademy. In dit leerproduct staan verwijzingen of linkjes naar hulpbronnen die binnen HVO-Querido gebruikt worden. Medewerkers van andere ggz-instellingen wordt gevraagd om de creativiteit te hebben bij het lezen, door daar waar HVO-Querido wordt genoemd, zelf te bedenken wat er binnen de eigen instelling wordt gebruikt.

Het product wijkt in look & feel af van de leerproducten van GGZ Ecademy, het bevat geen toets en is niet geaccrediteerd.

Doelgroep

 • Agogen
 • Ambulant begeleider
 • Woonbegeleiders
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verzorgenden
 • Sociotherapeuten
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Maatschappelijk werkers

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

Naastb_LT_0326

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap