Betrekken van naasten

Dit leertraject valt in de categorie 'van leden voor leden' en is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door HVO Querido.

Leidend voor deze e-learningmodule zijn de stappen die de begeleider zet bij het betrekken van naasten. Door middel van casussen, dilemma's, reflectie- en praktijkopdrachten leert de deelnemer omgaan met het betrekken van naasten.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject kan de deelnemer: 

 • vertellen waarom betrekken van naasten bij de begeleiding van de cliënt belangrijk is. 
 • aangeven hoe je naasten (meer) kunt betrekken tijdens de verschillende momenten in het herstelproces van de cliënt. 
 • beschrijven vanuit welke rollen de begeleider ondersteuning kan geven aan de cliënt en de naasten in de verschillende herstelfasen. 
 • aangeven hoe je met privacy omgaat in de samenwerking met cliënt en naaste. 
 • uitleggen wat een triadisch gesprek is en wat werkzame ingrediënten zijn bij het voeren van een triadisch gesprek. 
 • toelichten hoe de persoonlijke ervaringen met naasten invloed heeft hebben op de als begeleider. 
 • eigen ervaringen gebruiken in de begeleiding van de cliënt en de naasten. 

Extra informatie

HVO-Querido heeft dit leerproduct gratis ter beschikking gesteld aan alle leden van GGZ-Ecademy. In dit leerproduct staan verwijzingen of linkjes naar hulpbronnen die binnen HVO-Querido gebruikt worden. Medewerkers van andere ggz-instellingen wordt gevraagd om de creativiteit te hebben bij het lezen, door daar waar HVO-Querido wordt genoemd, zelf te bedenken wat er binnen de eigen instelling wordt gebruikt.

Het product wijkt in look & feel af van de leerproducten van GGZ Ecademy, het bevat geen toets en is niet geaccrediteerd.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Verzorgende

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Van leden voor leden

mbo, hbo

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

Naastb_LT_0326

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap