Herstelondersteunend werken volgens HEE

In het leertraject Herstelondersteunend werken volgens HEE zorg leer je de basis van herstel, herstelondersteunend werken en ervaringsdeskundigheid. Dit kan jou helpen om een herstelondersteunende manier van werken te ontwikkelen.

Aan elk deel van dit leertraject is een trainingsbijeenkomst gekoppeld, waarin je met collega’s oefent om de begrippen te koppelen aan eigen ervaringen en om vaardigheden te verbeteren.

Dit is mede de reden dat het traject niet als geheel is geaccrediteerd, maar de erin opgenomen module wel.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject heeft de deelnemer begrip van en handvatten ten opzichte van herstel, herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider
  • Verpleegkundig specialist
  • Verpleegkundige
  • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo 3/4

3 uur

  • Verpleegkundig Specialisten Register 3
  • Kwaliteitsregister V&VN 3
  • Registerplein 3

HOWeBL_LT_0097

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap