Herstelondersteunend werken volgens HEE

In het leertraject Herstelondersteunend werken volgens HEE zorg leer je de basis van herstel, herstelondersteunend werken en ervaringsdeskundigheid. Dit kan jou helpen om een herstelondersteunende manier van werken te ontwikkelen.

Aan elk deel van dit leertraject is een trainingsbijeenkomst gekoppeld, waarin je met collega’s oefent om de begrippen te koppelen aan eigen ervaringen en om vaardigheden te verbeteren.

Dit is mede de reden dat het traject niet als geheel is geaccrediteerd, maar de erin opgenomen module wel.

Klik hier om de brochure over dit leertraject te downloaden.

Klik hier om de brochure over de train-de-trainer rond dit leertraject te downloaden

Leerdoelen

In dit traject leer je wat herstel en herstelondersteunende zorg inhouden.

Doelgroep

  • Agogen
  • verpleegkundig specialisten
  • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.


HBO, MBO 3/4

3 uur

  • Kwaliteitsregister V&V 3
  • Verpleegkundig Specialisten Register 3
  • Registerplein 3

HOWeBL_LT_0097

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap