Herstelondersteunende zorg door verbinding

In dit leertraject ontdek je op welke manier empathisch denken en handelen bijdraagt aan het maken van verbinding. Verbinding, niet alleen met de cliënt maar ook met zichzelf, collega’s en andere betrokkenen in alle netwerken waarin de deelnemer zich beweegt.

 

Leerdoelen

De deelnemer:

 • kan uitleggen welke invloed empathie heeft op het maken van verbinding (in relatie tot de cliënt, en alle betrokkenen in het netwerk van de cliënt);
 • kan het verschil uitleggen tussen medelijden en mededogen;
 • kan uitleggen wat het essentiële belang van verbinding in het herstelgericht werken is (positieve impact);
 • kan op basis van een gegeven praktijkscenario benoemen wanneer sprake is van handelen vanuit empathie en wanneer niet;
 • kan uitleggen wat een kernwaarde is;
 • kan benoemen wat eigen kernwaarden zijn;
 • kan uitleggen dat je als persoon op je omgeving reageert vanuit specifieke kernwaarden;
 • kan uitleggen wat de impact/het effect op een ander is zodra hij/zij reageert vanuit deze kernwaarde;
 • kan benoemen hoe zelfreflectie en inzicht bijdraagt aan het werken vanuit empathie;
 • kan benoemen wat een waardevolle, duurzame verbinding inhoudt;
 • kan uitleggen welke drie netwerken er rondom een cliënt zijn;
 • kan benoemen met welke rol hij/zij speelt in het creëren van verbinding in de netwerken van de cliënt.

Extra informatie

Het leertraject Herstelondersteunende zorg door verbinding is onderdeel van de leerlijn Zichtbaar vakmanschap. Dit leertraject is het vervolg op de Zichtbaar vakmanschap. Net zoals het eerste leertraject, draagt dit leertraject bij aan de doelstelling: Werken volgens het nieuwe perspectief op vakmanschap binnen het begeleidend wonen.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor alle professionals in de ggz, in het bijzonder met als functie:

 

 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • SKJ 2

ZbVBs2_LT_0218

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap