Zichtbaar vakmanschap

Het leertraject Zichtbaar vakmanschap is het eerste onderdeel binnen de leerlijn Zichtbaar vakmanschap. Dit leertraject is inleidend en vormt de basis waarop alle volgende leerinterventies worden gebouwd. Ieder onderdeel draagt bij aan de doelstelling: Werken volgens het nieuwe perspectief op vakmanschap binnen de RIBW. Dit leertraject motiveert medewerkers binnen de ggz op andere manier te kijken naar de zorg die zij op dit moment leveren.

Leerdoelen

De deelnemer kan:

Perspectief individu

 • uitleggen dat iedereen (en dus ook hijzelf) een eigen perspectief heeft ontwikkeld;
 • uitleggen dat een perspectief van iemand invloed heeft op wat diegene ziet, hoe hij denkt, wat zijn houding is en hoe hij handelt;
 • uitleggen waarom het belangrijk is om bewust te zijn van het feit dat collega’s en cliënten denken en handelen vanuit hun eigen perspectief;

Perspectief op vakmanschap binnen de ggz

 • uitleggen dat de huidige tijd vraagt om nieuw perspectief op vakmanschap binnen de ggz;
 • het verschil benoemen tussen het nieuwe en oude perspectief;

Theorieën

 • de vier niveaus van communicatie (Scharmer) herkennen;
 • de 6 pijlers van positieve gezondheid benoemen (Huber).

Extra informatie

Dit leertraject is het eerste in de leerlijn Zichtbaar vakmanschap, een leerlijn die wordt ontwikkeld om de professionaliteit van de begeleider (in het ambulante veld) te vergroten.

 

Doelgroep

Dit leertraject heeft een brede doelgroep. De reden hiervoor is dat het nieuwe perspectief bekend moet zijn binnen, en gedragen moet worden door, de gehele ggz-organisatie. Naast de genoemde doelgroepen is het traject geschikt voor alle medewerkers in een ribw en organisatie voor begeleid wonen.

 • Agogen
 • maatschappelijk werkers

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 2
 • SKJ 2

ZbVBs1_LT_0157

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap