Inleiding cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest gebruikte methodieken in de ggz. Maak in dit leertraject kennis met de beginselen van CGT.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

 • is de deelnemer bekend met het begrip cognitieve gedragstherapie en herken je de werkwijze van cognitieve gedragstherapie in de praktijk als een collega deze toepast bij een cliënt.
 • kan de deelnemer in ongecompliceerde situaties benoemen wat adequaat en inadequaat gedrag is van een cliënt.
 • kan de deelnemer gewenst gedrag bevorderen door bekrachtiging en ongewenst gedrag doof je uit door het uitlokken en bekrachtigen van ander gedrag.
 • kan de deelnemer het G-schema en SRC-schema uitleggen en toepassen bij het observeren van gedrag van cliënten.
 • kent de deelnemer verschillende vormen van bekrachtiging en kan hij in eenvoudige situaties benoemen welke vorm van bekrachtiging het meest adequaat is.
 • kan de deelnemer basale gedragstherapeutische vaardigheden zoals bekrachtiging in de dagelijkse praktijk toepassen.
 • kent de deelnemer een aantal interventies om gewenst gedrag uit te lokken en te bekrachtigen.
 • kent de deelnemer verschillende interventies om inadequaat gedrag te verminderen en kun je in eenvoudige situaties benoemen welke interventie het meest adequaat is.
 • weet de deelnemer hoe belangrijk het is dat iedereen in de omgeving van de cliënt het adequate gedrag bekrachtigt en begeleid je ouders, partners en familieleden hierin.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor begeleiders die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten in de algemene geestelijke gezondheidszorg, forensische psychiatrie, beschermd wonen en verslavingszorg en die (nog) geen opleiding hebben gevolgd in de cognitieve gedragstherapie. Bijvoorbeeld:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 1,5

CGTInl_LT_0009

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap