Thema-overzicht Seksualiteit

Seksualiteit kan zowel op positieve als negatieve wijze een rol spelen in het leven van bijna ieder mens, en dus ook in het leven van cliënten waar jij mee in aanraking komt. Seksualiteit kan van invloed zijn op het psychisch functioneren. Andersom kan psychische problematiek op allerlei manieren invloed hebben op seksualiteit. Het bespreken van seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met herstelgericht werken. Er zijn drie leertrajecten beschikbaar die je helpen seksualiteit bespreekbaar te maken in je werkpraktijk, seksuologische problematiek in kaart te brengen en te zien hoe psychiatrische problematiek en seksualiteit elkaar beïnvloeden.

Om seksualiteit bespreekbaar te maken, is het belangrijk dat je aan cliënten (en soms ook collega’s) uit kunt leggen waarom je dat doet. Je hebt daarom kennis nodig over de wisselwerking tussen seksualiteit en psychische problematiek. Bovendien is het belangrijk dat je weet hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt en wat de aandachtspunten hierbij zijn. Dit leertraject is mede gefinancierd door AKWA GGZ en gratis beschikbaar voor iedereen.

In dit leertraject leer je hoe je seksuologische problematiek in kaart kunt brengen. Hierbij kun je gebruik maken van modellen zoals de seksuele responscyclus en het biopsychosociaal model. Bovendien worden er handige tools aangereikt voor het stellen van de juiste vragen en voor het doorverwijzen naar de juiste seksuologische hulpverlening. Dit leertraject is mede gefinancierd door AKWA GGZ en gratis beschikbaar voor iedereen.

Cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) hebben net als ieder ander seksuele behoeften en juist bij deze doelgroep is vaker sprake van seksuele problematiek. In dit leertraject leer je hoe EPA en seksualiteit elkaar beïnvloeden. Bovendien krijg je praktische handvatten aangereikt om seksualiteit bespreekbaar te maken in jouw werkpraktijk.

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Dit product is niet geaccrediteerd

Sek_0346

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap