Klinisch redeneren

Hoe kom je vanuit het contact met een cliënt tot een beslissing over de beste zorg? Het antwoord is: klinisch redeneren. Je hebt het in de drukte van het dagelijks werk misschien niet door, maar klinisch redeneren bepaalt in grote mate hoe je jouw werkzaamheden vormgeeft.

Ben jij je ervan bewust hoe het klinisch redeneren jou afgaat? Waar jouw kracht ligt tijdens dit proces en waar je nog op kan letten? Door stil te staan bij de manier waarop jij dit belangrijke onderdeel van je werk invult, kun je leren hoe je straks, na afronding van dit leertraject, vooruit kunt bewegen. 

Klinisch redeneren is van oorsprong een verpleegkundig proces. Daarom ligt de nadruk in dit leertraject op de doelgroep verpleegkundigen. Dit neemt niet weg dat de stappen van dit proces handvatten kunnen bieden voor zorgprofessionals met andere achtergronden, zoals agogen en begeleiders. 

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kan de deelnemer:

 • uitleggen wat klinisch redeneren is.
 • de stappen van het verpleegkundig proces benoemen.
 • uitleggen hoe klinisch redeneren terugkomt in de stappen van het verpleegkundig proces.
 • verschillende tools en classificatiesystemen benoemen die je kan inzetten bij elke stap in het verpleegkundig proces. 
 • benoemen waar de verschillende tools en classificatiesystemen te vinden zijn.
 • benoemen dat je bij de interventiekeuze gebruik maakt van richtlijnen en state-of-the-art kennis.
 • uitleggen wat de link is tussen de theorie van klinisch redeneren en Evidence Based Practice (EBP) handelen.
 • de beperkingen van EBP uitleggen.
 • argumenten geven over waarom klinisch redeneren, ondanks de beperkingen van EBP, essentieel is voor het verpleegkundig proces.
 • uitleggen waarom klinisch redeneren hoort bij het werkdomein van de verpleegkundigen. 
 • uitleggen hoe je de cliënt betrekt bij de stappen in het verpleegkundig proces.
 • uitleggen hoe je de collega’s betrekt bij de stappen in het verpleegkundig proces.
 • uitleggen hoe je de naasten van de cliënt betrekt bij de stappen in het verpleegkundig proces.
 • beargumenteren dat klinisch redeneren een belangrijke rol speelt in de verpleegkundige besluitvorming.
 • uitleggen waarom effectieve communicatie met de cliënt en/of diens naasten en collega’s essentieel is voor het klinisch redeneren.
 • uitleggen hoe je tijdens het klinisch redeneren het perspectief van de cliënt kan integreren in de communicatie. 
 • uitleggen dat het integreren van het perspectief van de cliënt nodig is om informatie in de juiste context te plaatsen.
 • reflecteren op zijn houding richting de cliënt tijdens het klinisch redeneren.
 • uitleggen hoe jouw eigen waarden en normen van invloed zijn op het klinisch redeneren.
 • uitleggen hoe jouw eigen waarden en normen van invloed zijn op de communicatie met de cliënt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 4, hbo, hbo+ master

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2 / in aanvraag

KliRed_LT_0299

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap