Voedselveiligheid

Dit leertraject valt in de categorie 'van leden voor leden' en is beschikbaar gesteld door Tactus.

Het doel van deze module is om de voedselveiligheid voor cliënten te vergroten. Dat wordt bereikt wanneer medewerkers, cliënten en andere betrokkene bewust omgaan met de veiligheid van voedsel en de hygiëne van zichzelf en hun omgeving. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze module is de deelnemer op de hoogte van de gevaren en risico's van voedselbereiding en bewaren, hygiënisch werken en het belang daarvan voor alle betrokkenen. Na het volgen van deze module: 

  • kent de deelnemer de belangrijkste uitgangspunten van de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in de woonvormen; 
  • weet de deelnemer waarom cliënten in een zorgcontext extra kwetsbaar zijn en onderschrijft het belang van voedselveiligheid; 
  • kent de deelnemer de belangrijkste risico’s omtrent voedselbewerking en bereiding; 
  • kent het belang van (persoonlijke) hygiëne in de dagelijkse praktijk; 
  • weet de deelnemer op welke wijze hij hygiënisch kan werken in de dagelijkse praktijk. 

Extra informatie

Dit leertraject valt in de categorie 'van leden voor leden' en is ontwikkeld door GGNet, Tactus en InteractContour en beschikbaar gesteld door Tactus aan alle leden van GGZ-Ecademy. Het product wijkt in look & feel af van de leerproducten van GGZ Ecademy, het bevat geen toets en is niet geaccrediteerd en wordt afgesloten met een certificaat van Tactus. 

Voor vragen over dit product kun je terecht bij t.hoonhorst@Tactus.nl 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor iedereen die in de zorg werkt of verblijft en te maken krijgt met voedselvoorziening. 

  • Agoog
  • Begeleider
  • Verpleegkundige
  • Niet-medisch geschoolde professional

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Van leden voor leden

mbo, hbo, wo

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

VoedVe_LT_0349

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap