Leefstijl

Er komt steeds meer aandacht voor leefstijl, ook in de ggz. En dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat een gezonde(re) leefstijl helpt om je beter in je vel te voelen. Maar hoe zorg je er als professional in de ggz voor dat je het gesprek met cliënten aangaat over hun gezondheid? Hoe help je ze gemotiveerd te worden en blijven om gezonder te leven?

Hoogleraar Wiepke Cahn, hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen, en Jeroen Deenik, gezondheidspsycholoog en gepromoveerd op leefstijlgedrag, delen hun kennis is in deze e-learningmodule.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel: 

 • De deelnemer weet dat leefstijl een essentieel onderdeel is van de behandeling van de cliënt om zijn psychische gezondheid te bevorderen.  

 

Subleerdoelen: 

 1. De deelnemer kent de elementen van de leefstijlgerichte aanpak.  
 2. De deelnemer is bekend met de (complexe) samenhang tussen leefstijl en psyche. 
 3. De deelnemer kan klachten die met leefstijl te maken hebben, en mede verklaard kunnen worden vanuit een psychisch ziektebeeld, herkennen. En vice versa.  
 4. De deelnemer heeft kennis over de vier belangrijkste factoren die leefstijl beïnvloeden, te weten: slaap, voeding, beweging en gebruik van middelen. 
 5. De deelnemer heeft kennis hoe een adequate anamnese te doen om de gezondheid en gezondheidsrisico’s van de leefstijl in kaart te brengen.  
 6. De deelnemer is zich ervan bewust dat medicatie het handhaven van een gezonde levensstijl kan beïnvloeden.  
 7. De deelnemer heeft kennis hoe leefstijl te bespreken met de cliënt en daarbij de verantwoordelijkheid niet over te nemen. 
 8. De deelnemer begrijpt het belang van een gestructureerde multidisciplinaire aanpak.  
 9. De deelnemer heeft specifiek kennis van de leefstijlproblematiek en behandelingsmogelijkheden van specifieke groepen zoals ‘ouderen’ en ‘jongeren’. 

Extra informatie

Dit product is staat in 2023 'in the picture'. Dat betekent dat het gratis beschikbaar is voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is inzetbaar in iedere context van de ggz (sector, klinisch, ambulant) met specifieke aandacht voor ouderenpsychiatrie. Het is bedoeld voor:  

 • Diëtisten  
 • Psychomotorische Therapeuten  

En verder voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Psychiater
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • FGZpT 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • NIP Lichaamsgericht-werkend psycholoog 2
 • NIP Eerstelijnspsychologen 1,5
 • LV-POH-GGZ 2
 • NVvP (Ned. Vereniging voor Psychiatrie) in aanvraag

Leefst_LT_0307

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap