Medicatie basis op orde voor begeleiders 2022-2023

Basis op orde is bedoeld om te kijken hoe het met je kennis over een onderwerp is gesteld. Je maakt een test en op basis daarvan krijg je een leeradvies. Daarnaast vind je er actuele informatie over het thema.

In deze ‘Basis op orde’ ontdek je aan de hand van twintig vragen hoe het staat met jouw basiskennis over medicatie in de psychiatrie. In jouw persoonlijke advies word je verwezen naar leertrajecten uit het thema. Naast deze zelftest vind je twee actuele onderwerpen die momenteel spelen binnen medicatie bij psychiatrische aandoeningen.

Let op: Heb je nog geen basiskennis over medicatie in de psychiatrie, volg dan eerst de leertrajecten of interne trainingen. Het volgen van deze Basis op orde heeft pas zin als je over die basiskennis beschikt.

Deze 'Basis op orde' bestaat uit:

  • Actuele informatie over medicatieoverdracht;
  • Actuele informatie over beoordeling eigen beheer medicatie;
  • Een test over medicatie in de psychiatrie.  

Leerdoelen

Na afronding van deze basis op orde:

  • Benoem je welke kennis over medicatie bij psychiatrische aandoeningen je nog kunt aanvullen of opfrissen;
  • Heb je kennis van actuele onderwerpen op het gebied van suïcidepreventie.

Extra informatie

De basis op orde is geen leertraject dat je van begin tot eind doorloopt. Het product bevat een zelftest (geen eindtoets) en is niet geaccrediteerd.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

PsfBeg_BO_0311

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap