Psychofarmacologie HBO

Om tegemoet te komen aan verschillende wensen is een blended leertraject ontwikkeld met vier variaties:


 • Medicatie HBO (uitgebreid) bestaande uit een traject met drie bijeenkomsten
 • Medicatie HBO (verkort) bestaande uit een traject met een bijeenkomst
 • Psychofarmaca voor HBO-agogen
 • Somatische medicatie


Voor de e-learningmodules in dit traject is accreditatie verleend. De face-to-face-trainingen zijn niet geaccrediteerd.

Leerdoelen

Aan het eind van de training wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij:


 • Voldoende kennis bezit over de vitale functies. De kennis is voldoende indien:
 • De deelnemer kan veranderingen in de parameters van de vitale functies herkennen bij een cliënt en dit rapporteren aan een collega.


 • Voldoende kennis bezit over geneesmiddelen (incl. bijwerkingen en interacties), zowel somatische geneesmiddelen als psychofarmaca. De kennis is voldoende indien:
 • De deelnemer kan de kennis over de geneesmiddelen toepassen op casuïstiek;
 • De deelnemer kan de geneesmiddelen (incl. bijwerkingen en interacties) herkennen in zijn/ haar eigen praktijk.


 • Voldoende kennis bezit van somatische ziektebeelden. De kennis is voldoende indien:
 • De deelnemer kan de kennis over de ziektebeelden toepassen op casuïstiek.
 • De deelnemer kan de ziektebeelden herkennen in zijn/haar eigen praktijk.


 • Voldoende kennis bezit over meest voorkomende vormen van psychopathologie (zowel stoornis-specifieke kenmerken als comorbiditeit). De kennis is voldoende indien:
 • De deelnemer kan de kennis over de vormen van psychopathologie toepassen op casuïstiek.
 • De deelnemer kan de vormen van psychopathologie herkennen in zijn/haar eigen praktijk.


 • Beschikt over de vaardigheid en bekwaamheid om geneesmiddelen te controleren en te verstrekken aan de cliënt (niet toedienen! Onder toedienen wordt bijvoorbeeld verstaan: een injectie geven, oogdruppels geven en een zetpil inbrengen).

Extra informatie

Doel

De deelnemer heeft na het volgen van dit traject de vaardigheid om geneesmiddelen te controleren en uit te delen aan de cliënt (niet toedienen! Het toedienen van medicatie is een voorbehouden handeling en valt daarmee onder de wet BIG).


Opzet blended leertraject

De training bestaat uit verschillende onderdelen online, zoals het maken van e-learning modules, het bekijken van kennisclips en het maken van oefenvragen. Ook zal er een deel van de training face to face plaats vinden in een klas.


Het blended leertraject bevat de volgende elementen:


 • E-learning modules
 • Bijeenkomsten
 • Kennisclips
 • Aanvullende literatuur
 • Draaiboek trainers
 • Werkboek deelnemers
 • Powerpoint presentatie
 • Oefenvragen
 • Kennistoets
 • Praktijkbeoordeling


De volgende e-learning modules zijn onderdeel van dit blended leertraject:


 • Somatiek
 • Omgaan met geneesmiddelen
 • Psychofarmaca
 • Psychopathologie


Er zijn twee varianten op dit blended leertraject Medicatie ontwikkeld:


 • Training met 1 bijeenkomst
 • Training met 3 kortere bijeenkomsten


Het materiaal van dit leertraject bevat verschillende didactische elementen en onderwerpen. Daardoor is het geschikt om een variatie op de training te ontwikkelen. Alle elementen zijn los aan te bieden in een leertraject.


Als je slechts een deel van dit leertraject wilt aanbieden, zijn er twee extra varianten beschikbaar:


 • Psychofarmaca voor HBO agogen


Dit leertraject heeft betrekking op het controleren en uitgeven van psychofarmaca


 • Somatische medicatie


Dit leertraject heeft betrekking op het controleren en uitgeven van somatische medicatie


Uiteraard kan een instelling met de losse elementen een eigen variant ontwikkelen.


Mocht een instelling het besluit nemen het traject in te korten of anders aan te pakken, dan heeft dat gevolgen voor de bevoegdheid van de HBO-agoog, maar dit is uiteraard de keuze van de instelling zelf.

Doelgroep

Het blended leertraject is geschreven op HBO-niveau, voor agogen die werken in de ggz. De training kan ook gebruikt worden als opfristraining voor verpleegkundigen.

 • Agogen
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.


HBO

uiteenlopend

Dit product is niet geaccrediteerd

MePHBO_LT_0122

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap