Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Basis & Verdieping

Let op: Omdat dit product verouderde content bevat en de toetsen niet meer werken, zal het in de loop van 2020 worden uitgefaseerd. De nog bruikbare onderdelen krijgen een plek in losse leertrajecten.


Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg kunnen te maken krijgen met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is mogelijk dat de problemen van de cliënt ontstaan zijn door huiselijk geweld. Het is belangrijk dat medewerkers in de ggz signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen, erkennen en ernaar handelen.


In dit leertraject wordt geleerd signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en er vervolgens naar te handelen volgens de meldcode van de werkgever. Ook wordt ingegaan op het belang van de kindcheck en wanneer deze moet worden uitgevoerd.


Voor de uitgebreidere modules in dit traject is accreditatie verleend. Punten kunnen worden behaald door de toetsen te volgen via Augeo.

Leerdoelen

Dit leertraject bevat een groot aantal modules over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel gedrag & misbruik en communiceren over geweld. De doelstelling van het leertraject is dat de deelnemer de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de kindcheck kent en gebruikt in de praktijk. De deelnemer leert signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te (h)erkennen en te handelen volgens het stappenplan en aanbevelingen van de meldcode.

Extra informatie

Opzet van het leertraject

Het leertraject bestaat uit zelfstudiemateriaal. De inhoud en methoden zijn als volgt:


  • Werken met een meldcode in de ggz aan de hand van videofragmenten, opdrachten en een e-learning module inclusief summatieve toets;
  • De Kindcheck met een e-learning module inclusief summatieve toets en een praktijkopdracht met casus;
  • Het onderwerp Communiceren over geweld aan de hand van een video-opname van een presentatie over de gevolgen van kindermishandeling, verdiepingsvragen en een summatieve toets;
  • Intervisie met collega-deelnemers;
  • Verdiepende modules over onderwerpen zoals kind en trauma, lange termijn gevolgen, seksueel gedrag, seksueel misbruik, oudermishandeling en werken in multidisciplinaire teams.


Deze modules zijn over het algemeen webinars aangevuld met verdiepende vragen. De deelnemer kan zelf besluiten welke modules relevant zijn.


In de modules wordt de deelnemer gevraagd om zich te registreren bij Augeo. Na registratie krijgt de cursist 2 opfrismodules, enige tijd na het doorlopen van het leertraject. De deelnemer wordt per e-mail op de hoogte gebracht.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in de ggz.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

10 tot 15 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

MHGKKC_LT_0090

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap