Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB (werkplek­ondersteuning)

Voor MGV bij cliënten met een LVB is er de werkplekondersteuning. Hierin worden dezelfde thema’s behandeld als in het leertraject. Deze werkplekondersteuning is bedoeld als ondersteuning in de praktijk. De ondersteuning bestaat uit praktisch toepasbare informatie zoals checklists, overzichten en cruciale aandachtspunten. Hierdoor is snel de benodigde informatie op te zoeken en gelijk toe te passen in een praktijksituatie. Bij werkplekondersteuning vindt geen toetsing plaats en kunnen geen accreditatiepunten worden behaald.

Leerdoelen

 • De deelnemer kent de aandachtspunten voor motiverende gespreksvoering bij mensen met een LVB.
 • De deelnemer heeft kennis van de manier waarop de MGV-technieken gebruikt kunnen worden bij mensen met een LVB.
 • De deelnemer heeft kennis van de MGV-spirit en hoe deze bij mensen met een LVB vorm te geven.
 • De deelnemers weet hoe hij iemand met een LVB door de processen van verandering kan begeleiden.

Doelgroep

 • Agogen
 • Artsen
 • Psychiaters
 • Psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, WO

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

MGVLVB_WP_0082

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap