Motiverende gespreksvoering in de forensische zorg

In dit leertraject leer je meer over het toepassen van motiverende gespreksvoering (MGV) wanneer je werkt in een forensische setting. In vier casussen worden de vier processen van motiverende gespreksvoering behandeld. Binnen een casus worden elementen uitgelicht die specifiek van belang zijn bij het behandelen/begeleiden van cliënten in een forensische setting. 

Dit leertraject is onderdeel van het thema Werk- en Leefklimaat van de Forensische Leerlijn.

Wil je weten welke leerproducten nog meer beschikbaar zijn binnen dit thema? Bekijk het Thema-overzicht Forensische leerlijn.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject: 

  • Benoem je de aandachtspunten voor motiverende gespreksvoering bij cliënten in een forensische setting en pas je deze toe. 
  • Benoem je op welke manieren MGV-technieken gebruikt kunnen worden bij cliënten in een forensische setting en pas je dit toe. 
  • Herken je de verschillende processen op basaal niveau en leg je uit wat elk proces inhoudt. 
  • Leg je uit wat de ‘spirit’ is en weet je hoe je deze bij cliënten in de forensische setting vorm kunt geven. 
  • Benoem je aandachtspunten voor motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB en pas je deze toe. 

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor alle hulpverleners werkzaam binnen de forensische zorg, bijvoorbeeld in de functie van:

  • Agoog
  • Begeleider

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo 3/4

3,5 uur

  • SKJ 3.5 / in aanvraag
  • Kwaliteitsregister V&VN 3.5
  • Registerplein 3.5

ForMGV_LT_0384

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap