Omgaan met adolescenten

Dit leertraject geeft handvatten om adolescenten van 16-23 jaar betere begeleiding en ondersteuning te geven binnen de ggz. Deze groep wordt deels door de kind- en jeugd-ggz tot 18 jaar behandeld en in veel gevallen overgedragen aan de volwassenen-ggz. Dit komt doordat de kind- en jeugd-ggz door de gemeente wordt gefinancierd en de volwassenen-ggz door de zorgverzekeraars. Dit leertraject geeft tips over de bejegening van adolescenten en op welke manier de behandeling van een jongvolwassene het beste ingezet kan worden, met oog voor ontwikkelingstaken en systeem. 

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject kun je benoemen:

 • met welke ontwikkelingstaken je rekening dient te houden in de omgang met adolescenten;
 • welke rol de ontwikkeling van het brein speelt bij de omgang met adolescenten;
 • welke houding aansluit bij de bejegening van adolescenten;
 • wat het belang is van het systeem rondom adolescenten;
 • hoe je omgaat met het systeem rondom adolescenten;
 • wat (ab)normaal is binnen de ggz specifiek voor adolescenten (transitiepsychiatrie).

Doelgroep

Dit leertraject is gericht op hulpverleners in de kind- en jeugd en volwassenen ggz, specifiek voor hulpverleners die omgaan met adolescenten in de leeftijd van 16-23 jaar, zoals:

 • Arts
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Psychiater
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 3
 • LV-POH-GGZ 2
 • SKJ 3
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 3

OmgmAd_LT_0066

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap