Omgaan met agressie

Agressie is veelvoorkomend binnen de forensische zorg. Wat het precies is en hoe hiermee dient te worden omgegaan, wordt in dit verdiepingstraject besproken. Ook wordt belicht waardoor agressie kan ontstaan zodat het wordt herkend en hier juist en tijdig op geanticipeerd kan worden.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat agressie is;
 • Waar agressie vandaan kan komen;
 • Op welke manieren je kunt omgaan met agressie;
 • Hoe je met een cliënt in gesprek kunt gaan over agressie;
 • Welke factoren van invloed kunnen zijn bij het ontstaan van agressie;
 • Hoe je dient te handelen na afloop van een agressie-incident.
 • Wat het belang is van psychopathologie en delictrisico;
 • Dat psychopathologie en delictrisico gedrag voorspelt en verklaart;
 • Dat je vanuit gedrag moet redeneren;
 • Het begrijpen van de functie en betekenis van het gedrag.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers met direct cliëntcontact.

 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO, WO

1 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1

ForAgr_LT_0170

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap