Omgaan met bijzonder gedrag

Binnen ggz-instellingen zijn veel medewerkers die niet in de directe zorg werken, maar wel in contact komen met cliënten met psychiatrische problematiek. Vanuit hun ziektebeeld kunnen deze cliënten soms bijzonder gedrag vertonen. Voor medewerkers zonder opleiding in de zorg kan het lastig zijn te bepalen hoe hierop te reageren.

In deze e-learning module wordt aandacht besteed aan het perspectief van de cliënt: wat zou een cliënt een prettige reactie vinden? Daarnaast worden verschillende vormen van bijzonder gedrag in filmpjes weergegeven. Door te kiezen hoe je hierop zou reageren, bepaal je hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Met behulp van vragen en feedback op je antwoorden, krijg je handvatten om als mens en als professional te reageren op bijzonder gedrag.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

  • heb je (meer) begrip voor het perspectief van de cliënt;
  • vergroot vergroot je je basale kennis over enkele veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden;
  • heb je handvatten voor het reageren op bijzondere gedrag wat voortkomt uit deze ziektebeelden.

Extra informatie

Inhoudelijk verantwoordelijke

Deze e-learning module is ontwikkeld door GGZ Altrecht en GGzE.

Doelgroep

Medewerkers in de ggz die niet in de directe zorg werkzaam zijn, bijvoorbeeld: secretaresses, receptionisten, beveiligers, logistiek medewerkers, huismeesters.

  • Niet-medisch geschoolde professional

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

OmBijG_LT_0068

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap