Omgaan met cliënten met een persoonlijkheidsstoornis

In dit leertraject leer je meer over de gevoelens die opgeroepen worden in de interactie met cliënten met een persoonlijkheidsstoornis en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast vind je in de theorie informatie terug over de verschillende persoonlijkheidsstoornissen.

Dit leertraject gaat uit van de DSM-5. Dit betekent niet dat dit de enige richtlijn is voor de praktijk. Het omgaan met iemand met een persoonlijkheidsstoornis is een dynamisch proces.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

 • Weet de deelnemer wat een persoonlijkheidsstoornis inhoudt.  
 • Weet de deelnemer welke persoonlijkheidsstoornissen er zijn. 
 • Weet de deelnemer hoe persoonlijkheidsstoornissen kunnen ontstaan. 
 • Weet de deelnemer welke professionele houding en interventies belangrijk zijn in de omgang met cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.  
 • Weet de deelnemer welke gedragingen voorkomen bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis.  
 • Weet de deelnemer hoe een goede therapeutische relatie op te opbouwen.  
 • Weet de deelnemer waar hij meer informatie kan vinden over persoonlijkheidsstoornissen. 
 • Heeft de deelnemer handvatten om om te gaan met veelvoorkomende moeilijkheden in de omgang met mensen met een persoonlijkheidsstoornis. 
 • Begrijpt de deelnemer waarom contact en behandeling en begeleiding van iemand met een persoonlijkheidsstoornis lastig zijn.  
 • Begrijpt de deelnemer het belang van het opbouwen van een goede therapeutische relatie.  

Doelgroep

Dit leertraject is ook te volgen door andere doelgroepen die werkzaam zijn in de ggz, maar gaat uit van het gemiddelde kennisniveau van HBO-verpleegkundigen.

Het is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo

3 uur

 • Registerplein 3
 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • SKJ 2

PpPers_LT_0044

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap