Online communiceren in de ggz

Communiceren doen we allemaal. In de privésfeer doen we dit steeds vaker online. Daardoor verwachten steeds meer cliënten dat online communicatie ook mogelijk is in de zorg.

 

Online communicatie heeft voordelen en beperkingen. Het is prettig dat je elkaar makkelijk kunt bereiken en dat de drempel om contact op te nemen lager is dan bij telefonisch contact. De beperking is dat je elkaar bij chat- en e-mailcommunicatie niet ziet. Je ziet de non-verbale reacties niet.

 

Een methodische aanpak helpt om de beperkingen te ondervangen. Daarbij is het nodig e-mail- en chatcommunicatie op maat in te zetten, passend bij de cliëntvraag en zijn context, zoals in het algemeen geldt voor interventies in de zorg.

Leerdoelen

Na afloop van dit leertraject:

  • Ken je de verschillende vormen van online communicatie en hun functie;
  • Weet je hoe je de verschillende vormen van online communicatie (chat-, e-mail- en beeldcommunicatie) methodisch kan inzetten in de behandeling;
  • Weet je hoe je in het online gesprek invulling geeft aan veranderende regie en transparantie.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor:

  • zorgverleners in de ggz die online communicatie gebruiken of gaan gebruiken in het contact met de cliënt.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO

4,5

  • Kwaliteitsregister V&V 4
  • Kwaliteitsregister POH-GGZ 4
  • Registerplein 4

ECommu_LT_0034

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap