Samenwerken met ervaringsdeskundigen

In dit leertraject ‘leer je meer over de verschillen, overeenkomsten en samenwerking tussen ervaringsdeskundige professionals en niet-ervaringsdeskundige professionals. Het leertraject is zowel interessant voor ervaringsdeskundigen die een opleiding tot ervaringsdeskundige hebben gevolgd als voor niet-ervaringsdeskundige zorgprofessionals werkzaam in de forensische setting. 

Leerdoelen

Hoofdleerdoel 

De deelnemer heeft kennis van de toegevoegde waarde en betekenis van ervaringsdeskundigheid in een forensisch kader en hoe deze is verbonden met het herstel van de cliënt. De deelnemer is zich bewust van zijn eigen rol (verantwoordelijkheden, kennis en kunde) en houding jegens andere zorgprofessionals (niet-ervaringsdeskundigen), ten behoeve van wederzijds begrip en samenwerking welke in het belang zijn van het herstel van de cliënt. 

Subleerdoelen 

Allen (ervaringsdeskundige zorgprofessional en niet-ervaringsdeskundige professional): 

 • De deelnemer is zich bewust van de toegevoegde waarde binnen het herstelgericht werken van ervaringsdeskundigheid voor de cliënt (hoop, verbinding, empowerment en kwaliteit van leven) in het herstelproces. 
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het nodig is om als team de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de ervaringsdeskundige zorgprofessional helder te hebben, omdat het anders een negatieve invloed op de onderlinge samenwerking kan hebben.  
 • De deelnemer heeft inzicht in de (voor)oordelen die er kunnen zijn tussen niet-ervaringsdeskundige professionals en ervaringsdeskundige zorgprofessionals. Ook is de deelnemer zich bewust van zijn (eventuele) eigen (voor)oordelen. 
 • De deelnemer is zich bewust van het belang van een goede samenwerking en waarom het in gesprek gaan met elkaar over de mogelijke verschillen en (voor)oordelen belangrijk is om goede zorg te kunnen leveren. 
 • De deelnemer weet wat het van hem vraagt om te komen tot een goede samenwerking: 
 • De niet-ervaringsdeskundig zorgprofessional heeft inzicht in het beroepscompetentieprofiel van een ervaringsdeskundig zorgprofessional. 
 • De niet-ervaringsdeskundig zorgprofessional creëert ruimte voor de rol van de ervaringsdeskundige zodat deze optimaal diens kunde, expertise en perspectief kan inzetten.  
 • Gezamenlijk help je elkaar bij valkuilen en praktische zaken zoals rapportage/werkafspraken. 
 • De deelnemer is in staat om te reflecteren op de samenwerking binnen zijn team en wat verbeterd zou kunnen worden om alle rollen tot hun recht te laten komen voor het herstel van de cliënt (eigen rol, het proces, de uitkomst en het vervolg). 

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

 • Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie: sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV);
 • verpleegkundige;
 • sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH);
 • psycholoog;
 • vaktherapeut;
 • sociotherapeut;


 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

MBO, HBO

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 3

ForERa_LT_0324

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap