Ouder(s)­ondersteuning

Een cliënt heeft verschillende rollen in het leven. In dit leertraject besteden we met name aandacht aan de ouderrol van een cliënt. Hoe besteed je aandacht aan ouderschap bij een cliënt? Wat is het belang hiervan voor zijn/haar kinderen? Waarom is dit noodzakelijk in het herstelproces van een cliënt?

Leerdoelen

De deelnemer:

 • is zich bewust van de verschillende rollen van een cliënt: ouder, partner, kind, werknemer, vriend, patiënt, etc. 
 • is zich bewust van het belang van de ouderrol voor de cliënt.
 • is op de hoogte van contextuele benadering en betrokkenheid van familie en mantelzorgers van de cliënt.
 • gaat handelen op basis van deze bewustwording:
 •  Onderzoeken/bespreken met de cliënt welke rollen de cliënt heeft en hoe de klachten die de cliënt heeft doorwerken in diverse rollen.
 • Weten dat cliënten het thema ouderschap vaak niet willen bespreken, uit angst dat ze zelf geen goede ouders zijn.
 • Dit zelf bespreekbaar kunnen maken met een cliënt en een veilige situatie creëren waarin de cliënt het durft te bespreken.
 • heeft handvatten voor het toepassen van deze bewustwording over de ouderrol en familie.
 • is op de hoogte van de meldcode.
 • realiseert zich dat deze aanpak helpt om de hulpvraag beter aan te pakken en dat dit geen extra belasting is. 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master, mbo 3/4

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein Vervallen
 • SKJ 5

OudOnd_LT_0006

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap