Ouder(s)­ondersteuning

Een cliënt heeft verschillende rollen in het leven. In dit leertraject besteden we met name aandacht aan de ouderrol van een cliënt. Hoe besteed je aandacht aan ouderschap bij een cliënt? Wat is het belang hiervan voor zijn/haar kinderen? Waarom is dit noodzakelijk in het herstelproces van een cliënt?


Leerdoelen

Het belangrijkste leerdoel van de module betreft gedragsverandering en verder is/kan de cursist:


 • zich ervan bewust dat een cliënt meerdere rollen heeft: ouder, partner, kind, werknemer, vriend, patiënt, etc.;
 • zich bewust van het belang van de ouderrol voor de cliënt;
 • op de hoogte van contextuele benadering en betrokkenheid van familie en mantelzorgers van de cliënt;
 • handelen op basis van deze bewustwording;
 • onderzoeken/bespreken met de cliënt welke rollen de cliënt heeft en hoe de klachten die de cliënt heeft doorwerken in de diverse rollen;
 • weet dat cliënten het thema ouderschap vaak niet willen bespreken, uit angst dat ze geen goede ouders zijn;
 • dient dit zelf bespreekbaar te kunnen maken met een cliënt en een veilige situatie te creëren waarin de cliënt het durft te bespreken;
 • heeft handvatten hoe deze bewustwording over de ouderrol en familie toe te passen in zijn eigen werkpraktijk;
 • op de hoogte van de meldcode kindermishandeling;
 • realiseert zich dat deze aanpak helpt om de hulpvraag beter aan te pakken en dat dit geen extra belasting is;
 • collega’s uitleggen dat dit belangrijk is en waarom ze hier tijd aan besteden.

Doelgroep

 • Agogen
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, HBO+Master, MBO 3/4

5 uur

 • Kwaliteitsregister V&V 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein 4
 • SKJ 5
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 2

OudOnd_LT_0006

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap