POH GGZ problematisch middelengebruik

Voor de POH-GGZ zijn patiënten met een (mogelijk) riskant gebruik van middelen soms moeilijk te signaleren. Omdat de symptomen veroorzaakt kunnen worden door middelengebruik of overeen kunnen komen met stoornissen wordt niet altijd aan middelengebruik gedacht. Ook het bespreekbaar maken van middelengebruik (waaronder alcohol) is minder gebruikelijk. Patiënten kunnen het middel voorgeschreven hebben gekregen van de huisarts of gebruik van middelen wordt als ‘normaal’ gezien. Zowel bij POH-GGZ als bij de patiënt ontbreekt soms de kennis over de samenhang tussen het middelengebruik en de verschillende klachten.

Binnen het leertraject wordt de POH-GGZ geleerd om dit te signaleren, bespreekbaar te maken en door het probleembesef erover te vergroten, de cliënt te motiveren voor gedragsverandering. Ook wordt er actief verwezen naar de bijbehorende website waarop je als POH-GGZ meer kennis kunt opdoen over middelengebruik en waar verschillende tools en technieken staan waar hij of zij gebruik van kan maken.

Leerdoelen

Na dit leertraject:

 • Kent de deelnemer de relevantie van vroegsignalering bij middelengebruik;
 • Kan de POH-GGZ (psychische & lichamelijke) kenmerken die vaak gepaard gaan met middelengebruik herkennen.
 • Kan de POH-GGZ middelengebruik bespreekbaar maken.

Extra informatie

Dit product is gratis beschikbaar voor iedereen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg (hierna POH-GGZ genoemd). Zij zijn werkzaam binnen de huisartsenzorg en richten zich op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek (functieprofiel poh-ggz, 2014). De POH-GGZ hebben vaak een verschillende opleidingsachtergrond. Veel voorkomend zijn:

 • Maatschappelijk werkende
 • Orthopedagoog
 • POH GGZ
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo

2 uur

 • LV-POH-GGZ 1

POHGGV_LT_0141

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap