Praktijktraining infectieziekten in de ggz

Dit product is een draaiboek voor trainers die collega’s willen bijscholen in de kennis over infectieziekten in de ggz. Deze training kan aansluitend op het leertraject Infectieziekten worden gegeven. Het draaiboek is voor leden van GGZ Ecademy beschikbaar via de support-omgeving.

Een aanvraag van accreditatie voor deze praktijktraining en een blended traject doen de instellingen zelf.

Leerdoelen

nvt

Extra informatie

Opzet

Het draaiboek biedt bruikbaar materiaal om een maatwerk training samen te stellen, naar behoefte van de instelling/team en afgestemd op de beschikbare trainingstijd.

Elementen

  • doelen
  • werkwijzen/-vormen
  • opdrachten
  • uitgewerkt materiaal t.b.v. werkvormen en opdrachten
  • powerpointpresentatie (aanpasbaar voor de training op maat)
  • tips en adviezen voor de trainer
  • achtergrondinformatie

In combinatie met de e-learning Infectieziekten in de ggz biedt dit materiaal uitgebreide mogelijkheden om een blended leertraject samen te stellen.

Door de korte duur kan gemakkelijk aangesloten worden bij de bestaande contactmomenten en overlegstructuren, zoals intercollegiale toetsing, intervisies, teamoverleg en interne studiedagen. Zo kan met minimale inspanning geïnvesteerd worden in de deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Serie trainingsmodules

De praktijktraining Infectieziekten in de ggz maakt onderdeel uit van een serie trainingsmodules die door het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (Netwerk I&HR) is ontwikkeld. De serie bestaat uit een drietal klinische lessen en een tweetal praktijkgerichte trainingen. De materialen voor deze trainingsmodules zijn vrij en kosteloos beschikbaar via www.netwerkihr.nl en voor leden van GGZ Ecademy via de support-omgeving.

De trainingsmodules kunnen los van elkaar, maar ook in een serie of als aanvulling op de e-learning, worden gegeven.

Doelgroep

Trainers en medewerkers (bijvoorbeeld aandachtfunctionarissen infectieziekten, verpleegkundigen, artsen, docenten en nurse practitioners) die de praktijktraining Infectieziekten in de ggz verzorgen.

  • Opleider

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, WO

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

InfZkt_H_0163

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap