Wet zorg en dwang

In dit leertraject doorlopen we met een aantal cliënten de stappen van de Wet Zorg en Dwang.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • weet je op hoofdlijnen wat er binnen de Wet zorg en dwang (Wzd) wordt geregeld voor cliënten met een verstandelijke beperking.
 • weet je wat de uitgangspunten zijn van de Wet zorg en dwang.
 • weet je op hoofdlijnen welke belangrijke begrippen er onderdeel zijn van de Wet zorg en dwang en wat die betekenen.
 • weet je op hoofdlijnen welke verschillende categorieën van zorg er zijn die onvrijwillig kunnen zijn.
 • weet je wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg of niet.
 • weet je welke taken en rollen er binnen het stappenplan Zorg en Dwang bestaan.
 • weet je waar het registreren van onvrijwillige zorg in het zorgplan aan moet voldoen.
 • weet je hoe je zelfstandig en samen met collega’s kunt nadenken over vrijwillige alternatieven bij onvrijwillige zorg.
 • weet je welke stappen je zelfstandig en samen met collega’s kunt zetten wanneer sprake is van verzet.
 • weet je welke ruimte er is voor eigen inzicht en inbreng binnen de Wet zorg en dwang.
 • kun je handelen in onvoorziene situaties die (nog) niet omschreven zijn in het zorgplan van de cliënt.
 • kun je reflecteren op eigen handelen en dat van collega’s.
 • verbreed je perspectieven en blijf je in gesprek gaan.
 • schat je het advies van externen samen met collega’s op waarde en maak je samen beslissingen.
 • maak je je de benodigde kennis eigen.
 • blijf je altijd kritisch nadenken over de manier van zorg van de cliënt en val je niet terug in automatisch handelen.
 • ben je reflectief op eigen handelen en dat van het team en ga je samen op zoek naar alternatieven. 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • behandelaar
 • paramedisch medewerker
 • pedagogisch medewerker
 • regiebehandelaar
 • thuiszorgmedewerker
 • Wzd-functionaris
 • zorgverantwoordelijke


 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Arts
 • Begeleider

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo, hbo+ master, wo

8,5 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

JurWZD_LT_0211

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap