Psychopathologie en middelengebruik

In dit leertraject leer je wat de invloed is van verschillende middelen (drugs en alcohol) en gokken op cliënten met psychische en/of psychiatrische stoornissen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

 • Kan de deelnemer toelichten waarom cliënten in de ggz en beschermende woonvormen meer dan gemiddeld middelen gebruiken en welke middelen het meest gebruikt worden.
 • Weet de deelnemer welke middelen veel worden gebruikt door groepen cliënten en de redenen daarvoor. Hierbij worden de volgende veelvoorkomende groepen cliënten onderscheiden:
 • cliënten met psychotische aandoeningen;
 • cliënten met stemmingsstoornissen, waaronder ook bipolaire stoornissen;
 • cliënten met angststoornissen;
 • cliënten met persoonlijkheidsstoornissen;
 • cliënten met ontwikkelingsstoornissen;
 • cliënten met een licht verstandelijke beperking.


 • Kan de deelnemer beschrijven wat de effecten en risico’s zijn van het gebruik van bepaalde middelen bij een bepaalde stoornis en bijbehorend geneesmiddelengebruik;
 • Herkent de deelnemer de symptomen van middelengebruik bij een cliënt;
 • Is de deelnemer bekend met het effect van bepaalde middelen op de prognose en het beloop van de stoornissen en de invloed van de therapietrouw van de cliënt door het gebruik van het middel;
 • Heeft de deelnemer basiskennis over verschillende middelen opgedaan wat betreft werking, duur, afhankelijkheid, verschijnselen waarop te letten bij cliënten, interactie met stoornis, interactie met geneesmiddelen. Het gaat hierbij over de volgende middelen:
 • Alcohol;
 • Cannabis;
 • Amfetamine;
 • Cocaïne;
 • GHB.


 • Heeft de deelnemer basiskennis (indicatie, werking, interactie met middelen) opgedaan over de volgende geneesmiddelen:
 • Antipsychotica;
 • Antidepressiva;
 • Lithium
 • Benzodiazepinen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor voor het behandelend en begeleidend personeel binnen de ggz en beschermende woonvormen, die niet specifiek een medische achtergrond hebben, zoals:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo

2,5 uur

 • Registerplein 2

PpaMid_LT_0039

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap