Psychose

Dit leerproduct richt zich op de relatie tussen de cliënt met een psychose en de hulpverlener. Het draagt zowel bij op het gebied van kennisontwikkeling over psychosen, als wel het wegnemen van de handelingsverlegenheid bij hulpverleners. Het leertraject heeft aandacht voor de balans tussen protocollen en contact maken, en voor de verschillende fasen van herstel van een psychose.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject: 

 • ben je in staat om op een gelijkwaardige manier contact te maken met een cliënt met een psychose; 
 • heb je een beter idee van wat een psychose inhoudt en hoe deze zich kan manifesteren; 
 • kun je je beter verplaatsen in een cliënt met een psychose; 
 • ben je bekend met de kwaliteitsstandaard ‘Psychose’; 
 • weet je op welke wijze naasten van belang zijn voor een cliënt en wanneer je de naasten kunt betrekken; 
 • heb je meer inzicht in je eigen stigma’s, angsten en patronen wanneer je in contact bent met een cliënt met een psychose; 
 • heb je meer zicht op zowel het belang als de keerzijde van protocollen en heb je nagedacht over het bewaken van je eigen grenzen; 
 • kun je de cliënt ondersteunen bij het maken van het signaleringsplan, zodat de cliënt zelf kan anticiperen op moeilijke momenten en/of weet wat de afspraken zijn; 
 • ben je bekend met de LEAP-methode en kun je deze inzetten bij een cliënt met een psychose; 
 • kun je de cliënt (na een psychose) ondersteunen bij het herstel en het (opnieuw) zin geven aan zijn leven, bijvoorbeeld in het begeleiden van ervaringen van rouw; 
 • kun je collega’s meenemen in het op een gelijkwaardige manier contact maken met cliënten met een psychose. 

Extra informatie

Dit product is staat in 2021 'in the picture'. Dat betekent dat het een gratis voor iedereen toegankelijk is. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

 • verpleegkundigen
 • Agogen
 • maatschappelijk werkers
 • Aandachtsfunctionarissen
 • social worker

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&V 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 2

PpPsyc_LT_0187

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap