Risicomanagement

De deelnemer gaat in dit basisleertraject dieper in op risicomanagement. Hij leert dat er sprake moet zijn van ‘gefundeerd risicomanagement’ en hoe hij dat kan bewerkstelligen. Hierbij wordt duidelijk aandacht besteed aan de rol die de cliënt in dit proces speelt.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat de betekenis is van risicomanagement;
 • Wat het belang is van risicomanagement:
 • Dat het bijdraagt aan het krijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt.
 • Hoe hij gefundeerd risicomanagement uitvoert:
 • Dat het haalbaar moet zijn voor de cliënt.
 • Wat zijn taak is in risicomanagement;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk zijn;
 • Wat zijn competenties zijn;
 • Wat zijn eigen vooroordelen zijn;
 • Wat zijn beperkingen zijn en de eigen hiaten of valkuilen;
 • Hoe hij communiceert met de cliënt;
 • Hoe hij zijn communicatie aan kan passen aan de cliënt;
 • Hoe zijn rol zich verhoudt met het team;
 • Hoe hij zijn eigen kennis kan inzetten in het team;
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo 3/4, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN Vervallen
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ForRiM_LT_0183

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap