Somatiek en verslaving

Dit leertraject heeft als doel dat cursisten sensitiviteit ontwikkelen voor het herkennen van somatische verschijnselen en signaleren van somatische risico’s en verschijnselen bij patiënten met verslavingsproblematiek.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • Is de cursist zich bewust van de complexe relatie tussen ‘verslavingsgerelateerde’ somatische problematiek, psychiatrische problematiek en somatische risico’s en complicaties van verslavingsproblematiek.
 • Weet de cursist waar goede en relevante informatie over verslavende middelen kan worden opgezocht.
 • Kan de cursist kort uitleggen wat het effect van de middelen op het lichaam is (verdovend, stimulerend, bewustzijnsveranderend) en van het lichaam op de middelen.
 • Is de cursist bekend met de verschillende groepen veel voorkomende verdovende, stimulerende en bewustzijnsverruimende middelen.
 • Kan de cursist per middel globaal de werking, bijwerkingen en interacties, risico’s en gerelateerde somatische aandoeningen noemen en weet waar deze op te zoeken.
 • Weet de cursist op welke ‘red flags’ bij het middelengebruik te letten en wat mogelijke risicovolle situaties zijn.
 • Is de cursist zich bewust van het belang van zijn rol om somatische aandoeningen, risico’s en complicaties te signaleren en te handelen.
 • Kan de cursist een systematiek toepassen die leidt tot het tijdig signaleren van somatische aandoeningen en de mogelijke risico’s bij patiënten in de verslavingszorg.
 • Herkent de cursist de potentieel gevaarlijke situaties waarbij gelet wordt op een combinatie van middel en omgevingsfactoren en weet welke actie hij moet ondernemen.
 • Is de cursist zich bewust van het feit dat de somatische conditie en somatische risico’s onlosmakelijk verbonden zijn aan verslavingsproblematiek en ook tot het agogisch domein behoren.

Doelgroep

 • Agogen
 • verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 1,5

SomVer_LT_0011

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap