Somatiek

Dit leertraject gaat over observeren, analyseren en handelen bij lichamelijke klachten. Als hulpverlener in de ggz krijg je voortdurend te maken met de klachten die cliënten ervaren. Deze klachten kunnen psychisch zijn, maar ook somatisch. Dit leertraject helpt je bewust te worden van de vaak complexe relatie tussen psychische en somatische klachten van een cliënt in de ggz. Dit leertraject is een onderdeel van het thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

  • Is de deelnemer zich bewust van de complexe relatie tussen lichamelijke problemen en psychische problemen
  • Weet de deelnemer dat somatiek in de ggz er toe doet.
  • Heeft de deelnemer tools in handen voor het observeren, leren signaleren, communiceren en het leren handelen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider
  • Verpleegkundige
  • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

2 uur

  • Kwaliteitsregister V&VN 2
  • Registerplein 2

Somati_LT_0001

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap