Spanningsvelden en spanningsbogen

Spanningsvelden vinden plaats op verschillende niveaus . Bijvoorbeeld bij de cliënt, de hulpverlener, maar ook bijvoorbeeld tussen de forensische zorg en de maatschappij. Iedereen heeft een spanningsveld. Dit geeft weer hoe snel en wanneer de spanning bij je oploopt. Voor iedereen is dit anders. Sommigen worden kort en snel boos, bij anderen duurt het heel lang en escaleert een situatie daarna. Leer deze verschillende spanningsvelden herkennen en hierop te anticiperen zodat echte escalaties kunnen worden voorkomen, of goed gepland kunnen plaatsvinden.

Leerdoelen

Na afronding van het verdiepings leertraject weet de forensisch professional:

 • Dat er spanningsbogen zijn bij cliënten;
 • Welke spanningsvelden er zijn;
 • Dat deze spanningsvelden invloed hebben op het uitvoeren van zijn werkzaamheden;
 • Hoe psychopathologie van de cliënt invloed heeft op dit spanningsveld;
 • Hoe hij het beste met deze spanningsvelden om kan gaan;
 • Welke spanningsvelden gepaard gaan met ethische dilemma’s;
 • Hoe hij met de pijlers competenties ontwikkelen, autonomie en verbondenheid invloed kan hebben op spanningsbogen;
 • Hoe je de veiligheid voor jezelf en op de afdeling kunt waarborgen, rekening houdend met de mogelijke risico’s.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor (ondersteunende) medewerkers binnen de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) die direct contact met cliënten hebben. Het is ook geschikt voor medewerkers binnen een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om een forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende functies zijn:

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 3/4, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Registerplein 1

ForSpv_LT_0165

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap