Suïcidepreventie herhaling & verdieping

Iedereen die werkzaam is in de ggz krijgt te maken met cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die voor zelfdoding kiezen vaak niet dood willen maar dat ze van de gevoelens of problemen af willen. Het leertraject Suïcidepreventie herhaling & verdieping is een vervolg op het leertraject Suïcidepreventie.

In het leertraject Suïcidepreventie herhaling & verdieping wordt de kennis over suïcidepreventie en de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag herhaald, opgefrist en geactualiseerd met resultaten van recente onderzoeken. Er wordt geadviseerd dit leertraject een half jaar tot een jaar na het volgen van het basisleertraject aan te bieden.

Leerdoelen

Dit leertraject heeft als doel het inzicht in, de kennis over en de vaardigheden voor suïcidepreventie te herhalen en te actualiseren.

Extra informatie

Doelstelling

Het leertraject Suïcidepreventie Herhaling en Verdieping heeft als doel het inzicht in, de kennis over en de vaardigheden voor suïcidepreventie te herhalen en te actualiseren. De deelnemer krijgt de meest recente kennis en instrumenten aangeboden die ondersteunen bij het omgaan met cliënten met suïcidaal gedrag.


Opzet leertraject

Het leertraject bestaat uit zelfstudie materiaal in de vorm van video’s, artikelen en (praktijk)opdrachten. De inhoud en methoden zijn als volgt:


 • Signaleren en bespreken aan de hand van een artikel en een praktijkopdracht;
 • Een presentatie met een herhaling over suïcidepreventie en verdiepende vragen;
 • Verdieping op het gebied van het CASE-interview met een videofragment en een praktijkopdracht;
 • Een videofragment en opdrachten over het betrekken van naasten;
 • Registreren en Continuïteit van zorg aan de hand van videofragmenten en opdrachten;
 • Informatie over zelfhulp aan de hand van een website, vragen en een artikel;
 • Veel gebruikte apps op het gebied van suïcidepreventie.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor alle professionals in de ggz die contact hebben met cliënten, zoals:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo, wo

5 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

SuiHeV_LT_0089

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap