USB (Trifier)

In dit korte leertraject leer je hoe je non-verbaal de-escalerend kunt communiceren, zonder iemand aan te raken.  

Dit leertraject maakt deel uit van een vijftal leertrajecten rond De-escalerend werken met de Trifier-methodiek.

In ieder leertraject komen de drie volgende pijlers aan bod: 

 • Zelfbewustzijn 
 • Bewustzijn van het gedrag van de cliënt 
 • Evaluatie 

De vijf leertrajecten zijn verbonden aan de (klassikale) training van de Trifier-methodiek en zijn dus een vertaling van de theorie. Casuïstiek en toepassen komt in de training aan bod.

Aan het eind van dit leertraject kun je je eigen kennis testen. Het leertraject is niet geaccrediteerd.

Leerdoelen

Hoofdleerdoelen van de vijf leertrajecten:

 • Theoretische voorbereiding op de klassikale training; 
 • Prikkelen en enthousiasmeren van de deelnemer; 
 • Naslagwerk na de training. 


Leerdoelen USB:

Na het volgen van dit leertraject: 

 • heb je inzicht in zijn non-verbale houding en het effect hiervan op de ander;
 • kun je jouw eigen houding inzetten om een ander mee te nemen in beweging; 
 • kun je spiegelen bewust inzetten in de de-escalerende begeleiding van cliënten. 

Extra informatie

Dit leertraject valt in de categorie 'van leden voor leden' en wordt beschikbaar gesteld door Brabant Academie aan alle leden van GGZ Ecademy. Het product wijkt in look & feel af van de leerproducten van GGZ Ecademy, bevat geen toets en is niet geaccrediteerd.

Het leertraject maakt deel uit van een vijftal leertrajecten rond De-escalerend werken met de Trifier-methodiek.

De producten zijn ontwikkeld door Brabant Academie in samenwerking met Trifier. Brabant Academie is een samenwerking tussen GGZ WNB, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel en GGz Breburg.

Trifier blijft eigenaar van de Trifier-methodiek (theorie). Trifier stelt deze methodiek beschikbaar voor alle leden van de GGZ Ecademy.

Wil je meer informatie over de Trifier-methodiek of praktijktrainingen volgens de Trifier-methodiek, stel je vraag aan je eigen opleidingsafdeling/Academie of stuur een mail naar info@Trifier.nl.

Doelgroep

Alle medewerkers die cliëntgebonden werken (klinisch, ambulant en begeleid wonen / maatschappelijke opvang).

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers.

Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige
 • Psycholoog
 • Ervaringsdeskundige
 • Vaktherapeut
 • Sociotherapeut
 • Maatschappelijk werkende
 • Agoog
 • Begeleider

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Van leden voor leden

mbo, hbo

0,5

Dit product is niet geaccrediteerd

TriUSB_LT_0288

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap