Suïcidepreventie

Iedereen die werkzaam is in de ggz krijgt te maken met cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. Toch went het nooit.

In de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag (MDR) zijn de nieuwste inzichten over de aanpak van suïcide vastgelegd. Een van de belangrijkste thema’s van de richtlijn is om suïcide bespreekbaar te maken. Dit leertraject biedt de hulpverlener ondersteuning en begeleiding om de aanbevelingen uit de MDR toe te passen in het dagelijkse contact met cliënten.

Dit is een basisleertraject dat onderdeel is van het thema Suïcidepreventie. Wil je weten welke onderwerpen je in het thema kunt vinden? Bekijk hier het themaoverzicht.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel

 • De deelnemer leert aansluiten bij en omgaan met een cliënten met suïcidale gedachten of gedrag.

Sub-leerdoelen

 • De deelnemer kent de inhoud van de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
 • De deelnemer weet welke vragen hij kan stellen aan de cliënt en waarom.
 • De deelnemer kan interventies toepassen om contact en vertrouwen te krijgen met de cliënt.
 • De deelnemer is bekend met de relatie tussen suïcidaal gedrag en psychische stoornissen.
 • De deelnemer weet hoe hij de continuïteit van de zorg moet behouden na een suïcidepoging.
 • De deelnemer weet welke instrumenten hij wanneer kan inzetten bij cliënten met suïcidale gedachten en/of gedrag.

 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo, wo

5,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 6
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein 3,5
 • ABAN 3
 • NIP Eerstelijnspsychologen 6
 • LV-POH-GGZ 3
 • SKJ 3.5

SuiPre_LT_0023

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap