Omgaan met lastige interacties

Dit leertraject is overkoepelend over de thema's: psychopathologie, suïcidepreventie, de forensische leerlijn, LVB en eigen regie. Binnen al deze thema’s spelen de interactie en dynamiek met de cliënt een belangrijke rol en daarmee ook de behoefte aan (communicatieve) vaardigheden om met lastige interacties om te gaan. Binnen al deze thema’s geeft dit leertraject antwoord op de vraag ‘Hoe kan ik omgaan met ...?’

Leerdoelen

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • weet je hoe te handelen en verantwoordelijkheid te nemen als de interactie tussen jou en de cliënt lastig wordt;

Subdoelen:

 • ben je je ervan bewust dat de kwaliteit van de communicatie met de cliënt niet alleen kan worden toegeschreven aan de cliënt, de psychische klachten of het als lastig ervaren gedrag, maar wordt bepaald door de interactie en dynamiek tussen de cliënt en jou;
 • ben je je ervan bewust dat je verantwoordelijk bent voor het proces in de interactie met de cliënt;
 • kijk je naar de cliënt als mens in plaats van naar de psychische klachten en het als lastig ervaren gedrag alleen;
 • heb je kennis van de behoeften achter het gedrag van de cliënt:
 • heb je kennis van de behoefte aan geruststelling en communicatieve vaardigheden om deze behoefte te zien, hier ruimte aan te geven en deze te erkennen;
 • heb je kennis van de behoefte aan begrip en erkenning en communicatieve vaardigheden om deze behoefte te zien, hier ruimte aan te geven en deze te erkennen;
 • heb je kennis van de behoefte aan controle en eigen regie en communicatieve vaardigheden om deze behoefte te zien, hier ruimte aan te geven en deze te erkennen;
 • heb je kennis van een juiste basishouding op momenten dat de interactie lastiger wordt:
 • weet je hoe je compassie en flexibiliteit kunt tonen in de interactie met de cliënt;
 • weet je een juiste basishouding aan te nemen op het moment dat een cliënt heftige emoties laat zien;
 • weet je een juiste basishouding toe te passen op het moment dat er lastige interactiepatronen voorkomen in de dynamiek tussen cliënt en jou;
 • ben je in staat je eigen gevoelens, gedachten en gedrag binnen de dynamiek en interactie met de cliënt te reguleren:
 • kun je vooroordelen over cliënten benoemen en weet je dat vooroordelen invloed hebben op de interactie en dynamiek met de cliënt;
 • weet je hoe je je bewust kunt worden van je eigen emoties in de interactie met de cliënt zonder dit in de weg te laten staan van de behandelrelatie.

Doelgroep

 • elke andere professional die een rol speelt in het (eerste) contact met de cliënt, zoals assistenten, secretaresses en receptiemedewerkers.
 • Agogen
 • ervaringsdeskundigen
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen
 • vaktherapeuten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • GZ psychologen
 • POH GGZ
 • psychiaters
 • Ambulant begeleider
 • woonbegeleiders

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • NIP Eerstelijnspsychologen 2

MoeVGe_LT_0236

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap