Omgaan met lastige interacties

Dit overkoepelende leertraject past bij de thema's: psychopathologie, suïcidepreventie, de forensische leerlijn, LVB en Herstel en eigen regie. Binnen al deze thema’s spelen de interactie en dynamiek met de cliënt een belangrijke rol en daarmee ook de behoefte aan (communicatieve) vaardigheden om met lastige interacties om te gaan. Binnen al deze thema’s geeft dit leertraject antwoord op de vraag ‘Hoe kan ik omgaan met ...?’

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • weet de deelnemer hoe te handelen en verantwoordelijkheid te nemen als de interactie tussen jou en de cliënt lastig wordt;

Subleerdoelen:

 • is de deelnemer zich ervan bewust dat de kwaliteit van de communicatie met de cliënt niet alleen kan worden toegeschreven aan de cliënt, de psychische klachten of het als lastig ervaren gedrag, maar wordt bepaald door de interactie en dynamiek tussen de cliënt en jou;
 • is de deelnemer zich ervan bewust dat je verantwoordelijk bent voor het proces in de interactie met de cliënt;
 • kijkt de deelnemer naar de cliënt als mens in plaats van naar de psychische klachten en het als lastig ervaren gedrag alleen;
 • heeft de deelnemer kennis van de behoeften achter het gedrag van de cliënt:
 • heeft de deelnemer kennis van de behoefte aan geruststelling en communicatieve vaardigheden om deze behoefte te zien, hier ruimte aan te geven en deze te erkennen;
 • heeft de deelnemer kennis van de behoefte aan begrip en erkenning en communicatieve vaardigheden om deze behoefte te zien, hier ruimte aan te geven en deze te erkennen;
 • heeft de deelnemer kennis van de behoefte aan controle en eigen regie en communicatieve vaardigheden om deze behoefte te zien, hier ruimte aan te geven en deze te erkennen;
 • heeft de deelnemer kennis van een juiste basishouding op momenten dat de interactie lastiger wordt:
 • weet de deelnemer hoe je compassie en flexibiliteit kunt tonen in de interactie met de cliënt;
 • weet de deelnemer een juiste basishouding aan te nemen op het moment dat een cliënt heftige emoties laat zien;
 • weet de deelnemer een juiste basishouding toe te passen op het moment dat er lastige interactiepatronen voorkomen in de dynamiek tussen cliënt en hemzelf;
 • is de deelnemer in staat zijn eigen gevoelens, gedachten en gedrag binnen de dynamiek en interactie met de cliënt te reguleren:
 • kan de deelnemer vooroordelen over cliënten benoemen en weet je dat vooroordelen invloed hebben op de interactie en dynamiek met de cliënt;
 • weet de deelnemer hoe hij zich bewust kan worden van zijn eigen emoties in de interactie met de cliënt zonder dit in de weg te laten staan van de behandelrelatie.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor trainers en opleiders van elke professional die een rol speelt in het (eerste) contact met de cliënt, zoals assistenten, secretaresses en receptiemedewerkers en professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ psycholoog
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 2
 • NIP Eerstelijnspsychologen 2

MoeVGe_LT_0236

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap