Thema-overzicht Suïcide­preventie

Suïcidepreventie is een telkens terugkerend (bij)scholingsonderwerp in de ggz. Om met het onderwerp bezig te blijven en er met enige regelmaat aandacht aan te besteden, heeft GGZ Ecademy verschillende leerproduct binnen dit thema ontwikkeld.

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Extra informatie

Hieronder een overzicht van alle producten binnen dit thema.

Een kort traject waarbij je test hoe het is gesteld met je kennis over het thema en waarbij je even wordt bijgepraat over de laatste inzichten en actuele ontwikkelingen. Als je je al eens hebt verdiept in suïcidepreventie en bijvoorbeeld al eens de basismodule hebt gevolgd, is dit een handig start om te onderzoeken of je kennis nog up-to-date is.

Een basisleertraject dat een goed vertrekpunt is voor iedere zorgprofessional in de ggz die wil weten hoe om te gaan met suïcidale cliënten.

Een herhaling van en verdieping op het basisleertraject voor degenen die al eerder het basistraject doorliepen en hun kennis weer op peil willen brengen.

Suïcidepreventie in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Een verdiepingstraject voor zorgprofessional die met kinderen en jongeren werken. Het leertraject is een aanvulling op het basisleertraject, waarin de meer algemene informatie aan de orde komt.

Een college van klinisch psycholoog Bert van Luyn, waarop hij ingaat op methodieken als het CASE-interview, de SIDAS en het IVM-model van O'Connor. Ook worden twee gesprekken met suïcidale cliënten uitgespeeld.

Een verzameling casussen en tools om in teamverband of klassikaal aandacht te besteden aan het onderwerp. Niet om individueel te doorlopen, maar vooral om (blended) in te zetten door trainers en teamleiders.

Checklists en tools rond het thema die je op de werkvloer graag bij de hand hebt.

GGZ Friesland verzorgt in een DWDD-achtige setting een college over Suïcidepreventie met experts uit het ggz-veld die in gesprek gaan over het onderwerp. Het leertraject bevat naast het college verdiepende (reflectie)vragen.

Een podcast van GGZ Ecademy in gesprek met experts van Karakter (Liesbeth Hoekstra en Janke Versteeg) over waarom het zo belangrijk is naasten te betrekken bij jongeren met suïcidale gedachten.


Gerelateerd leerproduct

Naast de leerproducten die echt over het onderwerp suïcidepreventie gaan, is er een leerproduct dat logisch verband houdt met het onderwerp:

Dit geaccrediteerde leertraject gaat in op de taboes die -ook in de ggz- heersen rond psychische aandoeningen. Het geeft inzicht in (zelf)stigma en maakt het praten over stigmatisering makkelijker.

Praten over suïcide is lastig. Dit leertraject biedt handvatten voor lastige interacties.

Een toolbox voor trainers en teams om in te zetten tijdens trainingen en team-overleggen.

 

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

Sui_0227

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap