Thema-overzicht Suïcide­preventie

Suïcidepreventie is een telkens terugkerend (bij)scholingsonderwerp in de ggz. GGZ Ecademy heeft verschillende leerproducten ontwikkeld om met dit onderwerp bezig te blijven en er met enige regelmaat aandacht aan te besteden. Hier vind je een overzicht van alle producten binnen dit thema.


Basisleertrajecten

Een basisleertraject dat een goed vertrekpunt is voor iedere zorgprofessional in de ggz die wil weten hoe om te gaan met cliënten met suïcidale gedachten.

Het basisleertraject met de mogelijkheid om je kennis dagelijks te testen met de memotrainer.

GGZ Friesland verzorgt in een een interactief tafelgesprek een college over Suïcidepreventie met experts uit het ggz-veld die in gesprek gaan over het onderwerp. Het leertraject bevat naast het college verdiepende (reflectie)vragen.

In deze aflevering van het GGZ College staat centraal hoe iedereen kan bijdragen aan suïcidepreventie. Bijzondere aandacht is er voor samenwerking in de keten op het gebied van nazorg. Het leertraject bevat naast het college verdiepende (reflectie)vragen.

Herhaling en verdieping

In dit leerproduct test je hoe het is gesteld met je kennis over het thema en je wordt bijgepraat over de laatste inzichten en actuele ontwikkelingen. Als je je al eens hebt verdiept in suïcidepreventie en bijvoorbeeld al eens de basismodule hebt gevolgd, is dit een goede start om te onderzoeken of je kennis nog up-to-date is. Op basis van de uitslag word je doorverwezen naar andere leertrajecten binnen het thema suïcidepreventie. Let op: dit is géén geaccrediteerd leertraject met uitgebreide casuïstiek en theorie. De vragen uit de test hebben betrekking op basiskennis uit andere modules over suïcidepreventie.

Een herhaling van en verdieping op het basisleertraject voor degenen die al eerder het basistraject doorliepen en hun kennis weer op peil willen brengen.

Dit verdiepende leertraject belicht op nieuwe wijze aspecten die in het basisleertraject Suïcidepreventie aan de orde zijn geweest. Zes mensen vertellen over hun suïcidale gedachten en suïcidepogingen aan de hand van veel voorkomende mythen rond suïcide. Ook vertellen zij wat voor hen niet goed heeft gewerkt en wat uiteindelijk wel het verschil heeft gemaakt om hun suïcidale gedachten te verminderen. Deskundigen geven vanuit hun vakgebied toelichting op de mythen.

Een college van klinisch psycholoog Bert van Luyn, waarop hij ingaat op methodieken als het CASE-interview, de SIDAS en het IVM-model van O'Connor. Ook worden twee gesprekken met suïcidale cliënten uitgespeeld. Dit leertraject is bestemd voor behandelaren, maar ook voor een bredere doelgroep interessant.

Tijdens de Suïcide Preventie Week (4-10 september 2023) valt er in dit leerproduct iedere dag een nieuw, kort onderdeel vrij over suïcide. Daarna zijn en blijven al deze microlearnings beschikbaar: je kunt het product dus ook na deze week in blijven zetten.

Een verzameling casussen en tools om in teamverband of tijdens trainingen aandacht te besteden aan het onderwerp. Let op: dit is geen leertraject dat je individueel doorloopt. De afzonderlijke materialen in deze activiteitenbank kunnen door trainers en teamleiders (blended) worden ingezet.

Checklists en tools rond het thema die je op de werkvloer graag bij de hand hebt.

Suïcidepreventie in de jeugdzorg

Een verdiepingstraject voor zorgprofessionals die met kinderen en jongeren werken. Het leertraject is een aanvulling op het basisleertraject, waarin de meer algemene informatie aan de orde komt.

Een podcast van GGZ Ecademy in gesprek met experts van Karakter (Liesbeth Hoekstra en Janke Versteeg) over waarom het zo belangrijk is naasten te betrekken bij jongeren met suïcidale gedachten.

Gerelateerde leerproducten

Naast de leerproducten die echt over suïcidepreventie gaan, zijn er leerproducten die logisch verband houden met het onderwerp. Ze kunnen als verdiepend scholingsmateriaal worden ingezet:

Dit geaccrediteerde leertraject gaat in op de taboes die ook in de ggz heersen rond psychische aandoeningen. Het geeft inzicht in (zelf)stigma en maakt het praten over stigmatisering makkelijker.

Praten over suïcidale gedachten is lastig. In dit leertraject staan de interactie en dynamiek met de cliënt centraal en vooral (communicatieve) vaardigheden om met lastige interacties om te gaan.

Een toolbox voor trainers en teams om (blended) in te zetten tijdens trainingen en team-overleggen. Let op: dit is geen leertraject dat je individueel doorloopt.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Dit product is niet geaccrediteerd

Sui_0227

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap