Verslaving, middelen en gokken

In dit leertraject ontdek je de wereld van verslavingen en leer je meer over verschillende middelen en de effecten hiervan.

Leerdoelen

Na het volgen van de module kan de cursist:

 • Uitleggen wat met psychoactieve stoffen bedoeld wordt;
 • 3 verklaringsmodellen over verslaving noemen en uitleggen wat er mee bedoeld wordt;
 • Uitleggen wat het doel is van het model volgens de cirkels van Van Dijk;
 • Uitleggen wat met de termen verslaving, afhankelijkheid en misbruik bedoeld wordt;
 • Minimaal 5 criteria uit de DSM 5 noemen die wijzen op een mate van middelenverslaving;
 • De 4 fasen van verslaving in juiste volgorde noemen;
 • Uitleggen wat het doel van de Opiumwet is;
 • De 3-deling van genotmiddelen en daarbij van iedere groep minimaal 3 middelen noemen;
 • De 3 belangrijkste aspecten van gokken benoemen;
 • Aangeven wat het doel is van de wet- en regelgeving met betrekking tot gokken is (algemeen);
 • Het onderscheid beschrijven tussen kans- en behendigheidsspelen;
 • Minimaal 3 persoonlijke kenmerken noemen die een risico vormen voor het ontwikkelen van problematisch gokgedrag;
 • Minimaal 3 spelkenmerken noemen die een risico vormen voor het ontwikkelen van problematisch gokgedrag;
 • De plek van gokken beschrijven in de DSM-5 en kan minimaal 5 criteria voor een gokstoornis benoemen;
 • Minimaal 3 negatieve psychische, lichamelijk en sociale gevolgen noemen van problematisch gokken;
 • 3 preventieve maatregelen ter voorkoming van gokproblematiek noemen.

Doelgroep

 • Agogen
 • Artsen
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein 4
 • SKJ 4
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 4

VeMiGo_LT_0020

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap