Niet-repressief werken

Gedwongen interventies kunnen therapeutische relaties verzwakken. Het is beter om niet alleen protocollair te werken, maar ook te denken in mogelijkheden die passen bij de cliënt en die binnen de kaders vallen. Zo blijft het contact maximaal behouden en is er een kleinere kans dat de behandelmotivatie vermindert. In dit leertraject leer je meer over niet-repressief werken in de forensische zorg: waarom is dit belangrijk en hoe doe je dit?


Dit is een verdiepend leertraject binnen het thema Rehabilitatie & Herstel van de Forensische Leerlijn.

Wil je weten welke leerproducten nog meer beschikbaar zijn binnen dit thema? Bekijk het Thema-overzicht Forensische leerlijn.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • Weet je wat niet-repressief werken inhoudt en wat de voordelen zijn;
 • Ben je je bewust van het spanningsveld tussen regels en behandelrelatie en het brede speelveld in de forensische zorg;
 • Ben je je bewust van jouw eigenschappen en vaardigheden om niet-repressief te kunnen handelen;
 • Heb je kennis opgedaan van theorieën en methoden waardoor je inzicht hebt in verschillende manieren van niet-repressief werken;
 • Kun je relevante kwaliteitsstandaarden vinden en weet je deze toe te passen in de praktijk;
 • Weet je hoe je zelf kunt bijdragen aan een organisatiebrede uitdraging van niet-repressief werken.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo 3/4, hbo, hbo+ master

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2 / in aanvraag

ForRep_LT_0356

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap