Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving

Dit leertraject is een volledige update en vervanging van de module (Be)handelen naar de wet in de zorg. Het oude product komt hiermee te vervallen. Het nieuwe leertraject behandelt vanuit verschillende rollen de wet- en regelgeving rond vrijwillige zorg.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

 • Is de deelnemer bekend met de wet- en regelgeving waarmee hij in aanraking komt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in de vrijwillige zorg;
 • hij weet welke informatie nodig is om een behandeling te kunnen starten;
 • hij weet wat het doel is van leveringsvoorwaarden bij de start van een behandeling;
 • hij weet wat de invloed is van WGBO bij de start van een behandeling;
 • hij weet wat de wet zegt over dossierinzage;
 • hij weet waar hij informatie kan vinden over de klachtenprocedure;
 • hij weet wat hij moet doen als hij een klacht ontvangt van een cliënt en hoe hij hiermee omgaat;
 • hij weet hoe hij als hulp verlener omgaat met sociale media;
 • hij weet hoe hij de meldcode kindermishandeling toepast;
 • hij weet wat de rol en plichten zijn van een mentor/curator;
 • hij weet welke stappen hij wettelijk moet zetten bij een cliënt die met ontslag gaat;
 • hij weet wanneer en welke informatie hij over mag dragen aan derden;
 • hij weet welke voorwaarden en regels er gelden bij het overdragen van informatie aan een andere instelling;
 • hij weet welke wetten van toepassing zijn wanneer een behandeling eenzijdig wordt beëindigd;
 • kan de deelnemer benoemen hoe hij deze wetten en regels moet toepassen/inzetten binnen de ggz bij:
 • vrijwillige ambulante behandeling;
 • vrijwillige klinische behandeling.

Doelgroep

 • Artsen
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&V 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • ABAN 3
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie NVP 4

JurZor_LT_0202

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap