Waarnemen en analyseren van gedrag in de forensische zorg

In dit basisleertraject wordt het belang van het feitelijk waarnemen en analyseren van het gedrag bij de cliënt uiteengezet. Hoe je gedrag kunt observeren en gedragspatronen kan herkennen. Dat pychopathologie een van de factoren is in het voorspellen en verklaren van gedrag en het begrijpen van de functie en betekenis van het gedrag. Dit product is onderdeel van de forensische leerlijn.

Leerdoelen

Na afronding van het basisleertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het belang is van het objectief waarnemen en analyseren van het gedrag bij de cliënt:
 • Het observeren van gedrag;
 • Het herkennen van gedragspatronen en het voorkomen van biases;
 • Dat pychopathologie een van de factoren is in het voorspellen en verklaren van gedrag;
 • Het begrijpen van de functie en betekenis van het gedrag.
 • Hoe je gedrag kunt verklaren:
 • Door middel vans het social information processing model;
 • Vanuit gedragspatronen;
 • Dat psychopathologie een hulpmiddel is om oorzaken van gedrag te kunnen verklaren;
 • Hoe je met deze kennis indirect bijdraagt aan het terugbrengen van risico’s en het verlagen van delictrisico;
 • Hoe je met het team passende interventies kan toepassen.

Welke vaardigheden/attitude wenselijk is vanuit de rol van de hulpverlener:

 • Op respectvolle wijze de cliënt inzicht geven in zijn gedrag;
 • Monitoren van gedrag;
 • Modelgedrag laten zien;
 • Proactieve houding;
 • Kennis hebben van psychopathologie.
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat:
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers met direct cliëntcontact.

 • Agogen
 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 3/4, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 3

ForPsD_LT_0185

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap