Wat bepaalt het succes van jouw behandeling als ggz-professional?

Uit onderzoek naar de effectiviteit van met name psychotherapeutische behandelingen blijkt dat de bijdrage van specifieke factoren, zoals theoretische kennis en specifieke interventies klein is vergeleken met de zogenoemde ‘a-specifieke factoren’, zoals de kwaliteit van de relatie en cliëntfactoren zoals motivatie). Dit inspiratietraject gaat dieper in op deze materie met een animatie, verdiepende theorie, reflectieopdrachten en een toets.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject kan de deelnemer:

 • De vier kenmerken van de behandelrelatie benoemen en daar voorbeelden bij geven;
 • Beschrijven wat de bijdrage van cliëntgebonden factoren aan het behandelresultaat is;
 • Beschrijven wat de bijdrage van specifieke factoren aan het behandelresultaat is;
 • Benoemen welke twee benaderingswijzen die bijdragen aan een effectievere behandeling de hulpverlener kan toepassen in diens praktijk;
 • Aangeven wat onder Evidence Based Practice wordt verstaan en verwoorden welke nadelen daaraan verbonden zijn;
 • Uitleggen wat er wordt verstaan onder de paradox voor de hulpverlener.

Extra informatie

Onderdeel van dit inspiratietraject is de GGZ Inspiratie Wat bepaalt het succes van jouw behandeling als ggz-professional? Dit element is los en gratis te bekijken voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • POH GGZ
 • Agoog
 • Begeleider

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

AspecF_IT_0253

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap