Werkbegeleiding

Welkom bij het leertraject 'Werkbegeleiding'. Als werkbegeleider ondersteun je het leerproces van de student of leerling op de werkplek. Naast het overbrengen van vakkennis, stimuleer je dat de student zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leerproces en het functioneren als medewerker.

Leerdoelen

  • De deelnemer is geïnformeerd over breinleren en breinprincipes
  • De deelnemer is geïnformeerd over coachtechnieken en stijlen
  • De deelnemer is geïnformeerd over beoordelen en toetsen


Extra informatie

Dit leertraject is ontwikkeld door GGzE. Het is mogelijk om –in combinatie met deze e-learning module- een blended leertraject Werkbegeleiding uit te voeren.

Informatie daarover kun je opvragen bij GGzE via trainingwerkbegeleiding@ggze.nl, contactpersoon: Walter Verwegen. In dat geval worden de tien opdrachten uit het leertraject in drie klassikale bijeenkomsten gebruikt.

Doelgroep

Werkbegeleiders die leerlingen en/of stagiaires tijdens de Beroeps Praktijk Vorming (gaan) begeleiden in een competentiegerichte leer- en werkomgeving.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

4 uur

  • Kwaliteitsregister V&VN 4
  • Registerplein 4

WerkBe_LT_0070

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap